Chromatografie
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Chromatografie

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Berichten
 • #161732 Reageer
  Sam
  Gast

  Hoi,
  Ik heb een vraagje over een vraag die ik moet beantwoorden. Ik heb dit geprobeerd te doen en vraag me nu af of mijn beredenering juist is, zouden jullie mij dit kunnen vertellen?
  Dit is wat ik gevonden heb:

   A) Welke wet geeft aan hoe een stof zich bij chromatografie zal verdelen over mobiele en stationaire fase?
  De wet die aangeeft hoe een stof zich bij chromatografie zal verdelen tussen de mobiele fase en de stationaire fase in de van de verdelingscoëfficiënt, ook wel de verdelingswet van Nerst of de wet van partitie genoemd. Deze wet stelt dat bij evenwicht de concentratie van een opgeloste stof in de stationaire fase (Cs) verhoudt tot de concentratie van dezelfde stof in de mobiele fase (Cm) door de verdelingscoëfficiënt (Kv):

  Kv = Cs / Cm

  B) Leg uit waarom de waarde van Kv uit de onder a. bedoelde wet niet erg groot, maar ook niet erg klein mag zijn.

  De verdelingswet van Nernst: Kv = Cs / Cm

  Als de waarde van de Kv erg groot is, is de concentratie van de stof in de stationaire fase, in vergelijking tot de concentratie van de stof in de mobiele fase, hoog. Er worden dan maar weinig deeltjes van de te onderzoeken stof opgenomen in de loopvloeistof. De te onderzoeken stof blijft dus gescheiden van de loopvloeistof en mengt hier niet mee. Er is dan geen verschil in oplosbaarheid, dus worden de verschillende stoffen niet gescheiden.

  Als de waarde van de Kv erg klein is, is de concentratie van de stof in de mobiele fase, in vergelijking tot de concentratie van de stof in de stationaire fase, hoog. Er worden dan veel deeltjes van de te onderzoeken stof opgenomen in de loopvloeistof. De te onderzoeken stof bevindt zich dan geheel in de loopvloeistof en niet in de stationaire fase. Er is dan geen verschil in absorptie, dus worden de verschillende stoffen niet gescheiden.

  Het is dus belangrijk dat de Kv-waarde niet te groot of te klein is, zo is er een verschil in oplosbaarheid/absorptie te vinden tussen de verschillende stoffen en kan het gescheiden worden.

  Klopt het?
  Mvg, Sam

  #161733 Reageer
  docent Dick
  Expert

  Hoi Sam,
  Je antwoord is goed.
  Een paar kleine opmerkingen:
  – Bij chromatografie maak je gebruik van verschil in adsorptie en verschil in oplosbaarheid.

  – als de verdelingsconstante erg groot is, komt de stof niet van zijn plaats.

  – als de verdelingsconstante erg klein is, zal de stof erg goed oplossen in mobiele fase en nauwelijks in de stationaire fase blijven.

  Je vindt de ‘vlek’ of  de stof op het startpunt.

  Bij papier- of dunnelaagchromatografie vind je de ‘vlek’ of de stof in het front van de loopvloeistof.

  Met vriendelijke groet,
  Dick

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
Reageer op: Chromatografie
Mijn informatie:vraagbaak icoon Afleiden
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Afleiden
Hoi, Ik heb nog een opdracht gekregen die de als volgt gaat: Eén van de soorten Cola die verkrijgbaar zijn, noemt men Coke. Coke is een oplossing die onder andere fosforzuur bevat. In Coke hebben zich onder andere de volgende evenwichten ingesteld: H3PO4 + H2O <--> H3O+ + H2PO4-     (evenwicht 1) H2PO42- + H2O […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon titratiecurves
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
titratiecurves
Hallo, Ik heb een titratie gedaan waarbij ik azijnzuur titreerde met natronloog. Ik heb daaruit een pH-curve gekregen met de pH op de verticale as en het volume (mL) op de horizontale as. Nu heb ik de opdracht gekregen om met behulp van de titratiecurve de Kz van azijnzuur te bepalen. En ik moet uitleggen […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon pH berekenen
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
pH berekenen
Hoi, ik heb een opdracht gekregen gekregen voorn school. In de opdracht staat het volgende: De waardde van de waterconstante is bij kamertemperatuur bedraagt 1,0.10-14. De som van de pH en pOH is bij kamertemperatuur 14,00. Bij andere temperaturen gelden andere waarden, die je in Binas tabel 50 kunt terugvinden, Bereken de pH van 0,85 […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon bufferoplossingen
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
bufferoplossingen
Beste meneer/mevrouw, ik heb 3 titraties uitgevoerd, eentje met zoutzuur, eentje met azijnzuur en eentje met fosforzuur. Deze heb ik getitreerd met natronloog. Dit heb ik moeten doen met coach 7. Bij elke titratie is hier een pH-curve uitgekomen. Met op de verticale as de pH en op de horizontale as Volume (mL). Nu heb […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon hoeveel koper neerslag in kopersulfaat oplossing
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
hoeveel koper neerslag in kopersulfaat oplossing
hoeveel mg Cu zal theoretisch neerslaan wanneer gedurende 1 uur en 11 minuten een stroom van 48,5 mA door CuSO4 oplossing word geleid?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Reactie bij titreren
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Reactie bij titreren
beste meneer/mevrouw, Ik vroeg me af welke reactievergelijkingen horen bij de volgende titratie: 10 mL CuSO4 wordt in een erlenmeyer gedaan. Daarbij wordt een schep KI toegevoegd en 5mL azijnzuur. Er wordt wat gedestilleerd water toegevoegd. Vervolgens wordt er met natriumthiosulfaat getitreerd tot lichtgeel en dan 8 mL vers stijfselwater toegevoegd en doorgetitreert tot een […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon titratie grafiek schetsen
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
titratie grafiek schetsen
kun je een pH-curve schetsen van een titratie waarbij een zwak zuur wordt getitreerd met een oplossing van een sterke base. Met de pH verticaal en de mL zuur horizontaal
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon evenwichten en potentiaal
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
evenwichten en potentiaal
Hoi, Aan een waterstofelektrode stelt zich het volgende evenwicht in: H2(g) + 2H2O(l) <--> 2H3O+(aq) + 2e Als de H2-druk = 1atm. en de [H3O+] = 1 mol/L dan is de potentiaal per definitie 0. Leg uit in welke richting bovenstaand evenwicht zal verschuiven bij verdunnen van de oplossing en leg tevens uit hoe de […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon PH rekenen
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
PH rekenen
hoi, ik heb een vraagje. Bij het titreren van HCN met natronloog mag je aannemen dat de oplossing in het equivalentiepunt uit zilver opgelost NaCN bestaat. Bereken bij 25 graden de pH van een NaCN oplossing, die 0,25 mol NaCN per liter bevat. Hoe doe je dit? mvg
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon rekenen bufffer
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
rekenen bufffer
leg uit in welke volumeverhouding je 1,0 M ammonia en 1,0 M zoutzuur moet mengen om een bufferoplossing te maken met ph= 9,73 dit heb ik al  
Bekijk vraag & antwoord

Inloggen voor experts