neerslag
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

neerslag

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #2551 Reageer
  Max
  Gast

  Het verwijderen van ionen uit een oplossing
  Er zijn chemische fabrieken waarin kwikverbindingen worden gebruikt. Hierdoor bevat het afvalwater van deze fabrieken
  kwik(II)zouten in niet te verwaarlozen concentraties. Kwikverbindingen zijn erg schadelijk voor de gezondheid. Kwik behoort tot
  de zware metalen en zo’n fabriek krijgt geen vergunning om haar afvalwater op het oppervlaktewater te lozen. Eerst moeten de
  Hg2+ionen worden verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld door de kwik(II)ionen neer te slaan met een geschikte negatieve ionsoort,
  zoals carbonaationen, zie tabel. Door toevoegen van een natriumcarbonaatoplossing aan het fabrieksafvalwater treedt de
  volgende reactie op: Hg2+ (aq) + CO3⁠2− (aq) → HgCO3 (s)
  Het neerslag wordt gefiltreerd, waarna het filtraat kan worden geloosd als het geen andere schadelijke stoffen bevat. Voor elk
  Hg2+-ion dat in dit voorbeeld is verwijderd, zijn twee Na+-ionen in de plaats gekomen, maar die zijn minder belastend voor het
  milieu.

  De overheid controleert regelmatig of het geloosde afvalwater van chemische fabrieken voldoet aan de voorschriften.
  Om een ionsoort te verwijderen moet je dit ion combineren met een ion met tegengestelde lading, zodat er een slecht
  oplosbaar zout kan neerslaan. Omdat je in oplossing werkt, moet het toegevoegde zout uiteraard zelf oplosbaar zijn. Hierbij is
  het handig te bedenken dat natrium- en kaliumzouten en nitraten altijd goed oplosbaar zijn

  dit staat in mijn boek, alleen begrijp ik niet waarom je die natrium erbij gooit en niet alleen die carbonaationen

  #2552 Reageer
  Rob Hooft
  Expert

  Hoi Max!

  Alle chemische stoffen zijn altijd elektrisch neutraal. Het is onmogelijk om alleen carbonaationen te hebben, dus die kun je ook niet als enige ergens bij gooien.

  Om dezelfde reden zal er ook niet alleen Hg2+ in het afvalwater zitten: er zit daar altijd ook een negatief geladen ion bij.

  De natuurkunde kan ons dit uitleggen: we weten dat deeltjes met gelijke lading elkaar afstoten, en deeltjes met tegengestelde lading elkaar aantrekken. Een “spateltje” met alleen carbonaationen zouden elkaar wel heel sterk afstoten! De positieve natriumionen zijn nodig om ze bij elkaar te houden.

  Vaak is het zo dat in een chemische reactie één van de twee ionen veel belangrijker is dan de andere. Dan wordt die andere vaak weggelaten uit een reactie-vergelijking. We moeten toch niet vergeten dat ze er zijn! En als je het over afvalwater hebt moet je zeker goed kijken wat er overblijft.

  Helpt dat je om het te begrijpen?

  #2553 Reageer
  Max
  Gast

  helemaal helder bedankt! Alleen heb ik nog een vraagje hierover, als je dan bijvoorbeeld een in dit geval die kwik eruit wil halen dan voeg je een zout toe hieraan moet je dan eerst kijken of beide ionen van dit zout dan goed oplossen in water omdat het anders niet kan?

  #2554 Reageer
  Rob Hooft
  Expert

  Oplosbaarheid is inderdaad heel belangrijk, maar het gaat niet om de oplosbaarheid van de ionen, maar van de zouten die je daarmee kunt vormen.

  Twee oplosbaarheden moet je in dit geval in de gaten houden:
  1. Het carbonaatzout dat je toevoegt moet goed oplosbaar zijn.
  2. Je kunt het kwik er alleen uithalen omdat kwik-carbonaat heel slecht oplost.

  #2572 Reageer
  Max
  Gast

  Super, bedankt meneer Hooft,

  Als je zo’n oplosbaarheids tabelletje zou maken

  en je doet dit
  carbonaat – x
  hg2+ s g
  na+ g s

  dus een natriumcarbonaatoplossing bij een kwikx-oplossing

  krijg je dan een mengsel van neerslagen als het zou kunnen dan teminste want in binas kon ik niks voor x vinden

  #2573 Reageer
  Rob Hooft
  Expert

  Max,

  Ik begrijp je oplosbaarheidstabelletje niet helemaal.

  Wat je moet bedenken is dat het afvalwater van de fabriek een kwikzout bevat. Er zijn dus kwikionen in oplossing, maar ook anionen. In de tekst is niet gegeven welke dat zijn, maar blijkbaar is het wel zo dat dat kwikzout matig of goed oplost. Je kunt dit anion niet kiezen, zo komt het in het afvalwater uit de fabriek. Ik wil dat wel “X” noemen, was dat wat je bedoelt?

  Als we natriumcarbonaat toevoegen dan weten we dat kwikcarbonaat neerslaat omdat dat zout slecht oplost. Bij dit proces voegen ze vaak een behoorlijke overmaat aan natriumcarbonaat toe, zodat een zo groot mogelijk deel van de kwikionen ook echt in het neerslag terecht komen en de oplossing daarna een zo klein mogelijke concentratie kwikionen overhoudt. Met het “oplosbaarheidsprodukt” van kwikcarbonaat (ik denk dat dat in een tabelletje in je boek erbij staat; in BINAS staan ook wel oplosbaarheidsprodukten in een tabel maar dat zijn er niet zo veel) kun je uitrekenen welke concentratie kwikionen er overblijft bij een bepaalde overmaat aan carbonaationen.

  In de overblijvende oplossing blijven dus nog wel de andere ionen over: natriumionen, carbonaationen en X-ionen. Met natrium en X zal geen neerslag worden gevormd, want we weten dat alle natriumzouten goed oplossen.

  #2574 Reageer
  Max
  Gast

  ik probeerde een situatie te maken waarin je twee neerslagen hebt en ik vroeg me dan af of je dan twee slecht oplosbare zouten krijgt

  dus dit is misschien iets duidelijker
  samenvoegen van xq bij yz
  x – y
  z: s – g
  q: g – s

  #2575 Reageer
  Rob Hooft
  Expert

  Ah, ja nu zie ik wat je bedoelt. Dit komt inderdaad wel voor! Maar hier dus zeker niet omdat achter Na+ altijd “g g” komt….

  Je krijgt nooit echt alles uit de oplossing, omdat zelfs van de meeste “slecht” oplossende zouten nog best wel wat in oplossing blijft. Verder zou compleet neerslaan natuurlijk eisen dat je precies de juiste hoeveelheid XQ toevoegt aan je afvalwater met YZ! En bijvoorbeeld bij kwik is het zo giftig dat je dus zoals ik schreef juist graag een ruime overmaat carbonaat gebruikt om zoveel mogelijk van het kwik neer te slaan.

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
Reageer op: neerslag
Mijn informatie:vraagbaak icoon Achterhalen stof met zuur-base reactie / redoxreactie
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Achterhalen stof met zuur-base reactie / redoxreactie
Dit practicum is onderdeel van de voorbereiding voor het praktisch schoolonderzoek. Opdracht Je krigt drie onbekende vaste stoffen: X, Y en Z. Achterhaal welke stoffen dit zijn. Dat mag alleen met behulp van zuur-base reacties of redoxreacties. Verder mag je je conclusies ook baseren op oplosbaarheid of kleur en voor het onderscheiden van natrium- en […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Reactie aan Anode en kathode
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Reactie aan Anode en kathode
Ik kom niet uit de volgende vraag: Een oplossing van vitamine C en KI wordt geëlekttrolyseerd. Hierbij wordt aan de anode jood gevormd. Zolang er ascorbinezuur in de oplossing aanwezig is, reageert deze meteen met ascorbinezuur dat daarbij geoxideerd wordt tot dehydroxy-ascorbinezuur. Ik snap niet welke reactie aan de anode plaats vindt en welke aan […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Analysetechnieken (spectroscopie)
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Analysetechnieken (spectroscopie)
Beste meneer, Ik heb een vraagje over een absorptiespectrum van koperionen, maar ik moet dan wel een foto van het spectrum kunnen toevoegen denk ik. Kan dat?   gr Meike
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Het gaat over berekenen van massa
Scheikunde | Havo | 3
Vraag
Het gaat over berekenen van massa
De massa van een munt van 20 eurocent is 5.74g. Bereken hoeveel kg munten van 20 eurocent gemaakt kan worden van 1350 kg zink
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Het gaat over berekenen van massa
Scheikunde | Havo | 3
Vraag
Het gaat over berekenen van massa
De massa van een munt van 20 eurocent is 5.74g. Bereken hoeveel kg munten van 20 eurocent gemaakt kan worden van 1350 kg zink
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Formele ladingen bij grensstructuren
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Formele ladingen bij grensstructuren
C=O, bij deze binding krijgt het O-atoom nog twee niet-bindende elektronen paren, maar zodra je dit molecuul hebt: C=O-H, dan krijgt het O-atoom maar een niet-bindend elektronenpaar en is de formele lading +, maar hoe weet je dat je niet alsnog twee niet-bindende elektronenparen mag gebruiken en dat dan de formele lading - wordt? Is […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon zuur-base: deeltjes (in dit geval aminozuren) in basische en zure milieus
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
zuur-base: deeltjes (in dit geval aminozuren) in basische en zure milieus
Goedemorgen, Toen ik zojuist ging oefenen met zuren en basen voor het examen scheikunde, kwam er een vraag voorbij waarvan ik het antwoord niet goed snapte. Namelijk: a. Geef de structuurformule van alanine in basisch milieu. Zie binas 67H1/ScienceData 13.7. b. Geef de structuurformule van leucine in zuur milieu. Zie binas 67H1/SciendeData 13.7. In het […]
Bekijk vraag & antwoord
studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer

Inloggen voor experts