Redoxreacties
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

Redoxreacties

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Berichten
 • #3235 Reageer
  Lukas
  Gast

  Goedemorgen,

  Ik had twee vragen over verschillende opdrachten die ik had gemaakt, maar waarvan ik niet zeker wist of ik ze goed heb gedaan. Hopelijk zou iemand mij hierbij kunnen helpen.

  Vraag 1:
  De opdracht uit het boek was als volgt:
  Geef met behulp van de halfreacties de totaalvergelijking voor de corrosie van ijzer in zuur zuurstofhoudend water.

  Het uitwerkingenboek gaf het volgende antwoord:
  Oxidator: O2 (g) + 4e- + 4H+ -> 2 H2O(l)
  Reductor: Fe (s) -> Fe2+ + 2e-
  Totaalvergelijking: O2 (g) + 4H+ + 2Fe(s) -> 2H2O(l) + 2Fe2+

  Maar ik dacht dat de ontstane Fe2+ ionen als reductor zouden doorreageren tot Fe3+ ionen, aangezien deze halfreactie van de reductor Fe2+ (Fe2+ -> Fe3+ + e-) onder de halfreactie van de oxidator staat in BiNaS tabel 48. Daarom verloopt deze reactie dus ook en daarom kwam ik uit op het volgende antwoord:
  Oxidator: O2 (g) + 4e- + 4H+ -> 2 H2O(l)
  Reductor: Fe (s) -> Fe3+ + 3e- (beide halfreacties van Fe(s) en Fe2+ samengenomen tot 1 halfreactie)
  Totaalvergelijking: 3O2 (g) + 12H+ + 4Fe(s) -> 6H2O(l) + 4Fe3+

  Klopt mijn beredenering/antwoord? Want ik had op zelf al gevonden op internet dat de reductor Fe2+ doorreageert tot Fe3+ als deze halfreactie, net als die van Fe(s), onder die van de oxidator staat, maar ik zou hier graag zeker van zijn.

  Vraag 2:
  De vraag van het boek was als volgt:
  Je hebt een nikkel-ijzerbatterij. Aan de ene elektrode reageert ijzer met hydroxide ionen tot ijzer(II)hydroxide volgens de reactie:
  Fe (s) + 2OH- -> Fe(OH)2 (s) + 2e-
  Bereken de energiedichtheid van de ijzerelektrode in kJ/kg ijzer (tip: gebruik een waarde uit BiNaS tabel 7A).

  Het uitwerkingenboek kwam met het volgende antwoord:
  m = 1,000 kg ijzer = 1000 g ijzer
  M = 55,85 g/mol
  n = m/M = 1000/55,85 = 17,9… mol Fe(s)

  Fe(s) : e- = 1:2
  Dus n = 2*17,9… = 35,8.. mol elektronen
  Constante van Faraday = 9,648.. *10^4 C/mol (uit BiNaS tabel 7A)
  Dit geeft lading Q = 35,8.. * 9,648..*10^4 = 3,455.. * 10^6 C
  1 C = 1J , dus E = Q = 3,455.. *10^6 J = 3,455*10^3 kJ
  De energiedichtheid van de ijzerelektrode is dus 3,455*10^3 kJ/kg ijzer.

  Het eerste gedeelte kwam overeen met mijn antwoord. Ik kwam dus ook uit op n = 35,8.. mol elektronen.
  Maar dit getal had ik vermenigvuldigd met het getal van Avogadro (ook uit tabel 7A). Hieruit volgt:
  Aantal elektronen = 35,8..*6,022*10^23 = 2,15.. * 10^25 elektronen
  Energie per elektron = 8,187105072*10^-14 J (binas tabel 7B)
  Dus Etot = aantal elektronen*energie per elektron = 2,15..*10^25 * 8,187105072*10^-14 = 1,766*10^12 J = 1,766*10^9 kJ/kg
  De energiedichtheid van de ijzerelektrode is dus 1,766*10^9 kJ/kg ijzer.

  De antwoorden verschillen sterk van elkaar, maar wat ik niet begreep is de aanname die het uitwerkingenboek heeft gedaan: 1C = 1J. Dit is echter niet mogelijk, want de lading van 1 elektron = -1,602*10^-19 maar de energie per elektron = 8,187*10^-14 J. De spanning U van elektrode is ook niet bekend. Dus Q kan dan toch niet gelijk zijn aan E? Hopelijk zou iemand kunnen nakijken welk antwoord juist is.

  Graag zie ik een antwoord op beide vragen tegemoet. Alvast heel erg bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Lukas

  #3236 Reageer

  Hallo Lukas,

  Vraag 1 heb je helemaal juist beantwoord. Alleen het optellen van de twee halfreacties van ijzer/ijzerionen mag formeel niet. Je krijgt dus uiteindelijk 2 opeenvolgende reacties. Dat het uitwerkingenboek dat nalaat, snap ik ook niet.

  Bij vraag 2 wordt niet vermeld wat de spanning van de cel is. Ik neem maar aan dat bedoeld is de spanning is 1,0 Volt. Ook is het vreemd dat naar de energiedichtheid van maar 1 elektrode wordt gevraagd( energiedichtheid gaat over een complete elektrische cel).
  Je maakt een denkfout door de rustmassa van een elektron te gebruiken.( je zou ook tabel 7A gebruiken) Maar rustmassa is het equivalent in energie van de massa bij een kernreactie: E = mc^2.
  Als je de volledige massa van alle elektronen in energie omzet, kom je op een aardig groot getal. Konden we maar zo’n efficiënte cel maken…..
  Dus je rekent het aantal elektronen om in elektrische lading met de constante van Faraday of met het elementair ladingsquantum.

  Ik denk dat je zo wel verder kunt. Als je een aanvullende vraag hebt, welkom!

  Succes en groet,

  Jan Wim Peters

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
Reageer op: Redoxreacties
Mijn informatie:vraagbaak icoon hoeveelheid mmol in anodekant berekenen met een titratie.
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
hoeveelheid mmol in anodekant berekenen met een titratie.
Ik heb vorige week eeb practicum scheikunde moeten doen over elektrolyse van CuSO4 de proef was wel goed gegaan alleen moet ik nu aan een verslag werken maar loop ergens vast. Bij ons titratie moesten we in een erlenmeyer 10 mL kopersulfaatoplossing (oorspronkelijke oplossing) doen en uiteindelijk aanvullen met demiwater tot de 100 mL streepje […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon temperatuur vloeistof en damp
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
temperatuur vloeistof en damp
stel: je hebt een oplossing van een vaste stof in een vloeistof. Waarom is de temperatuur van de condenserende damp niet hetzelfde als de temperauur van de kokende vloeistof?    
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Batterij
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Batterij
Klopt het dat een elektrolyt in een batterij altijd een zoutbrug of een membraan is ?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Praktische Kz berekenen van hydraat
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Praktische Kz berekenen van hydraat
Hallo, hoe bereken ik de praktische kz van Fe(NO3)3nonahydraat bij gegeven 0,269 gram ervan en met pH = 2,42 (het gaat hier over zuren en basen), maar ik weet niet wat ik moet doen?   M.V.G. Tom
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon kristallisatie van salicylzuur en natriumsalicylaat
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
kristallisatie van salicylzuur en natriumsalicylaat
Voor een proefje waarbij we aspirine maken moeten we een verslag schrijven. Toen we methylsalicylaat omzetten tot salicylzuur met behulp van natronloog en daarna zwavelzuur. Mijn vraag is echter: Waarom kristalliseerde salicylzuur wel en natriumsalicylaat niet?  
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Verslag titratie, berekenen van massapercentage
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Verslag titratie, berekenen van massapercentage
Hallo, ik heb een vraag over een verslag dat ik schrijf voor scheikunde over een titratie waarbij ik het massapercentage van koper (II) moet bepalen in een koperzout. Alleen komen wij niet uit de berekening. We hebben alles al geprobeerd. ik zal hieronder mijn verslag met resultaten neerzetten. In onze proef hebben we het koper […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon verdunningsfactor
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
verdunningsfactor
Hallo, als je 1 ml van een stof oplost in 100 mL en daarna aan 10 ml van deze verdunde oplossing nog 10 mL water toevoegt hoeveel keer heb je dan in totaal verdund?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon kookpuntsverhoging (formule en eenheden)
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
kookpuntsverhoging (formule en eenheden)
Beste menner/mevrouw, Ik heb een vraag over kookpuntsverhoging. De opdracht luidt als volgt: Bereken het kookpunt van een oplossing van 3,82 g natriumsulfaat in 160 g water. Om tot een antwoord te komen moet ik (geloof ik ) deze formule gebruiken: MM = n * (A * molkpv) / (P * kpv) Hierbij is MM= […]
Bekijk vraag & antwoord
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Hulp nodig bij je bèta profielwerkstuk?
Biologie | Natuurkunde | Scheikunde | Wiskunde | Havo | Vmbo | Vwo
Leertip
Hulp nodig bij je bèta profielwerkstuk?
Je kunt terecht bij alle bèta universiteiten in Nederland.
Bekijk de tip

Inloggen voor experts