Redoxreacties
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Redoxreacties

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp Redox.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, sommige vragen hebben geen ‘Controleer antwoord’ knop. Controleer hier zelf je antwoord met behulp van de hints en uitwerking. 

Vraag 1

In een detector voor koolstofmonoxide vindt onder andere de volgende reactie plaats:

CO + PdCl2●2H2O 🡪 CO2 + Pd + 2 HCl + H2O

De oranje stof PdCl2●2H2O wordt door de reactie met koolstofmonoxide omgezet in het donkergrijze palladium. De bovenstaande reactie is een redoxreactie waarbij de palladiumdeeltjes van lading veranderen. Bepaal aan de hand van de ladingsverandering of de palladiumdeeltjes in PdCl2●2H2O bij deze reactie oxidator of reductor zijn.

a)

Wat is de lading van de palladiumdeeltjes in PdCl2●2H2O voor de pijl?

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Wat is de lading van de palladiumdeeltjes in Pd na de pijl?

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

De palladiumdeeltjes in PdCl2●2H2O zijn dus de?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Leg uit of de volgende reacties wel of geen redoxreacties zijn.

a)

2 Al + 3 Br2 🡪  2 AlBr3

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

BaO + H2O 🡪 Ba2+ + 2 OH

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

2 FeCl2 + Cl2 🡪 2 FeCl3

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Geef met hulp van halfreacties, de vergelijkingen van de redoxreacties die optreden bij de volgende processen.

a)

Zoutzuur toevoegen aan chroom.

b)

Broomwater mengen met een oplossing van natriumsulfiet.

c)

Het mengen van waterstofperoxide-oplossing, zwavelzuuroplossing en oxaalzuur. Gebruik binas 66B/ScienceData 10.2a.

Vraag 4

Een zwavelbrug komt voor in eiwitten. Een kapper die een permanent zet, maakt eerst zwavelbruggen kapot. Daarna maakt hij nieuwe zwavelbruggen die het haar in een ander model houden. Een zwavelbrug kun je noteren als R-S-S-R, de R staat voor rest.

De zwavelbrug wordt gevormd uit cysteïne-eenheden. Die kun je noteren als R-S-H.

a)

Geef de vergelijking van de halfreactie van de vorming van een zwavelbrug.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

b)

Leg uit of de kapper een oxidator of een reductor toe moet voegen om deze zwavelbrug te laten vormen.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5

In een hoogoven vindt de volgende reactie plaats:

Fe2O3 + 3 C 🡪 2 Fe + 3 CO2

a)

Is dit een redoxreactie?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

In plaats van cokes (C) proberen ze nu waterstof te gaan gebruiken.

Geef de vergelijking die plaatsvindt als waterstof in plaats van koolstof wordt gebruikt.

c)

Is waterstof de reductor of oxidator in deze reactie?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Leg uit wat het voordeel is van waterstof gebruiken in plaats van cokes.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren-basen
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Zuren-basen
Oefentoets over zuur-basereacties en pH berekenen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Elektrochemische cel en batterij
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Elektrochemische cel en batterij
Oefentoets over redoxreacties in elektrochemische cellen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Biochemie
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Biochemie
Oefentoets over aminozuren, enzymen en eiwitten.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon DNA naar wens aanpassen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
DNA naar wens aanpassen
John vertelt over zijn ontdekking van het CRISPR-Cas systeem.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje