Reageer op: 1.4- additie en 1.2- additie
Over de vraagbaak

Vraagbaak scheikunde

Reageer op: 1.4- additie en 1.2- additie

#153188

Beste Rae,

Bij een additiereactie heeft een koolwaterstof een dubbele (of drievoudige) covalente binding. Even kort in herhaling wat een covalente binding is. Een covalente binding is een gedeeld elektronenpaar tussen twee atomen, waarbij er 1 elektron van het ene atoom is en de andere elektron van het andere atoom is.

Een enkele binding is zo sterk dat die niet eenvoudig te breken is. Maar een dubbele binding is zwakker. Je zou kunnen zeggen dat deze tweede binding ‘onder spanning staat’ waardoor deze open kan klappen onder de juiste omstandigheden.

Bij een H2C=CH2 binding klapt de dubbele binding open en krijgt iedere C zijn eigen elektron terug. Dit elektron kan nu weer een nieuwe binding maken. Dit kan bijvoorbeeld met een broom molecuul: Br-Br.

De binding tussen de broom-atomen wordt dan ook verbroken waarbij ieder broom-atoom zijn eigen elektron terug krijgt. Het elektron van het koolstofatoom en het elektron van het broomatoom kunnen nu samen een binding maken. Dit gebeurt voor beide C-atomen en beide broomatomen waardoor alle ‘enkele’ elektronen weer een covalente binding vormen. Je krijgt dan Br-H2C-CH2-Br.

Dit heet een additiereactie omdat er een stof wordt ’toegevoegd’ (additie is een ander woord voor toevoegen) aan het koolwaterstofmolecuul.

Dit voorbeeld is een 1,2-additiereactie omdat het broommolecuul bindt op positie 1 en positie 2 van het molecuul.

Bij een 1,4-additiereactie hebben we 2 dubbele bindingen in het molecuul, bijvoorbeeld

H2C=CH-CH=CH2

Nu klappen beide dubbele bindingen open, waarbij iedere C in het molecuul zijn elektron terug krijgt.

C(1) en C(4) binden nu hun enkele elektron met dat van broom, terwijl de C(2) en C(3) hun elektron nu met elkaar gaan delen om een covalente binding te vormen.

Je krijgt dan Br-H2C-C=C-CH2-Br. Nu zitten de broom-atomen op positie 1 en 4, vandaar de naam 1,4-additie.

Je kunt hetzelfde doen met waterstofbromide (HBr) waarbij in plaats van twee broomatomen, nu 1 broom-atoom en 1 waterstof-atoom aan je koolwaterstof met dubbele binding(en) vast komt te zitten.

Is dit voor jou zo duidelijk Rae? Het is wat lastig uitleggen over tekst. Als je het zo nog niet helemaal begrijpt dan laat het even weten dan geef ik je een link naar een uitlegfilmpje.

Groeten,

Yvette

 

Inloggen voor experts