Pijl-en-boog
Alle eindexamens

Eindexamen

Pijl-en-boog

Dit zijn opgaven 15 t/m 20 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2. Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.
De uitwerkbijlage heb je nodig voor vraag 16, 17 en 18 en is bovenaan de pagina te downloaden onder

Pijl-en-boog

Yvonne doet aan boogschieten. Ze probeert een pijl in het midden van een schijf te schieten.

Yvonne legt de achterkant van de pijl tegen de pees (het koord) en trekt deze pees naar achteren.

 

Vraag 15 (1 punt)

In de pees ontstaat een trekkracht.

Noteer de naam van de deze kracht.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (2 punten)

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staan drie zinnen over het spannen van de boog.

Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid.

Bij het naar achteren trekken van de pees, wordt de boog gespannen.
De kracht in de boog zal tijdens het spannen | afnemen | even groot blijven | toenemen | .
In de boog werken er | alleen duwkrachten | alleen trekkrachten | zowel duw- als trekkrachten | .

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. Vul beide antwoorden in met een spatie ertussen. 

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (1 punt)

Hieronder en in de uitwerkbijlage (deze is bovenaan de pagina te downloaden) staat een vereenvoudigde afbeelding van nét voor het loslaten van de pees. In de afbeelding is de resultante van de krachten in de pees gegeven.

Toon met een berekening aan dat de krachtenschaal 1 cm ≙ 40 N is. (de afbeelding hieronder is niet op schaal)

Vraag 18 (3 punten)

Construeer, in dezelfde afbeelding van vraag 17, de kracht in deel A van de pees. Noteer de grootte van deze kracht in N bij het antwoord.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

 

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 19 (3 punten)

Yvonne laat de pees los. De pijl bereikt in een tijd van 25 ms een snelheid van 58 m/s. De gemiddelde versnelling van de pijl is 2320 m/s2.

Toon deze versnelling met een berekening aan.

Vraag 20 (3 punten)

De pijl heeft een massa van 35 g.

Bereken de kracht in N op de pijl die nodig is om deze versnelling te bereiken.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel5 

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Klemmen en knippen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Klemmen en knippen
Vragen 23 t/m 25 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Heftruck
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Heftruck
Vragen 24 t/m 29 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Cheeta
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cheeta
Vragen 16 t/m 21 uit eindexamen NaSk - gl-tl - 2022 - tijdvak 1
Lees meer
studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Geluid van bromfietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geluid van bromfietsen
Vragen 14 t/m 18 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Een remmende vrachtauto
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Een remmende vrachtauto
Vragen 19 t/m 22 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer