Flashpapier
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Flashpapier

Dit zijn opgaven 14 t/m 22 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Flashpapier

Flashpapier wordt door goochelaars tijdens de show aangestoken. Doordat dit papier onmiddellijk met een felle gele vlam verbrandt, lijkt het papier te ‘verdwijnen’.

Flashpapier wordt gemaakt door papier te bewerken met salpeterzuur, zwavelzuur en water. Het teveel aan zuur wordt uiteindelijk geneutraliseerd met natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3). Tot slot wordt het papier aan de lucht gedroogd, waarna het geschikt is voor gebruik. Het papier is door de bewerking veranderd van samenstelling, waardoor het veel sneller verbrandt.

 

Vraag 14 (1 punt)

De felle vlam is een verbrandingsverschijnsel.

Geef nog een verbrandingsverschijnsel.

Vraag 15 (1 punt)

Geef de formule van salpeterzuur.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 16 (1 punt)

Uit welk(e) soort(en) deeltjes bestaat een oplossing van zwavelzuur?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 17 (2 punten)

Bij het maken van flashpapier mag geen metalen roerstaaf gebruikt worden om te mengen. Er ontstaat dan namelijk waterstofgas als gevolg van een reactie met de aanwezige zuren.

Geef de formule van waterstofgas en geef aan wat het gevaar van dit gas is. Noteer je antwoord als volgt:
formule: …
gevaar: …

Vraag 18 (1 punt)

Met welke scheidingsmethode is het drogen van het papier vergelijkbaar?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 19 (1 punt)

De reactie die plaatsvindt bij het neutraliseren (zie vorige tekstblok) is:

H+ + NaHCO3 → Na+ + H2O + CO2

Het mengsel gaat daarbij bruisen. Er wordt steeds een beetje NaHCO3 toegevoegd, net zolang totdat het bruisen stopt.

Het bruisen is het gevolg van een reactieproduct. Welke formule heeft dit reactieproduct?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 20 (2 punten)

Leg uit of natriumcarbonaat gebruikt zou kunnen worden om het zuur te neutraliseren.

Vraag 21 (1 punt)

Wat gebeurt er met de pH tijdens het neutraliseren?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 22 (1 punt)

Uit het stoppen van het bruisen blijkt dat al het zuur heeft gereageerd. Maar ook universeelindicator kan dit aangeven. In de afbeelding zijn zijn de kleuren weergegeven die universeelindicatorpapier krijgt bij elke pH.

Welke kleur krijgt universeelindicatorpapier in de vloeistof wanneer de vloeistof neutraal is geworden?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2 deel 4.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Pauzevlam
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pauzevlam
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zuur aardgas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zuur aardgas
Vragen 38 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Onweer onder water
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Onweer onder water
Vragen 44 t/m 50 uit eindexamen NaSk 2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer