Glas
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Glas

Dit zijn opgaven 36 t/m 43 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Glas

Een bepaald type glas wordt gemaakt uit silica (SiO2), soda (Na2CO3) en kalk (CaCO3). Van het glas worden platen gemaakt. In figuur 1 is het productieproces schematisch en vereenvoudigd weergegeven. De beginstoffen worden in een oven (ruimte I) verwarmd tot zo’n 1600 °C. Bij deze temperatuur smelt de silica. De overige grondstoffen ontleden tot metaaloxiden en koolstofdioxide. Het ontstane vloeibare mengsel vormt gesmolten glas, dat vervolgens langzaam afkoelt bij een oventemperatuur van 1100 °C (ruimte II). Daarna wordt het gesmolten glas op vloeibare tin gegoten (ruimte III). Het glas stolt op het vloeibare tin waardoor mooie gladde glasplaten ontstaan. De temperatuur van het tin is 1100 °C aan het begin van dit tinbad en daalt geleidelijk tot 600 °C aan het einde van het bad. Tot slot wordt de zo gevormde laag glas verder gekoeld (ruimte IV) en op maat gesneden (ruimte V) waarna de glasplaten klaar zijn.

Vraag 36 (1 punt)

Wat is het symbool van tin?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 37 (2 punten)

Geef de formule van het metaaloxide dat ontstaat bij de ontleding van soda in ruimte I.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 38 (1 punt)

Geef aan wat er gebeurt in ruimte II met de deeltjes in het glas. Gebruik onderstaande tabel en kies steeds ‘wel’ of ‘niet’.

Vul bij het antwoord alle antwoorden in met een spatie tussen elk antwoord.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 39 (2 punten)

Leg uit aan de hand van een berekening dat het tin aan het einde van het tinbad vloeibaar is.

Maak gebruik van Binas-tabel 15 en vermeld in je antwoord het gegeven dat je hebt gebruikt. Neem aan dat het kookpunt van tin hoger is dan 1100 °C.

Vraag 40 (1 punt)

Is de temperatuur waarbij glas stolt lager of hoger dan het smeltpunt van tin, of zijn deze temperaturen gelijk?

Deze temperatuur is:

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 41 (1 punt)

Het glas blijft op het tin drijven (ruimte III).

Welke verklaring kan hiervoor worden gegeven?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 42 (1 punt)

Een glasfabriek brengt 600 ton beginstoffen in ruimte I.

Geef een mogelijke verklaring waarom minder dan 600 ton glas uit ruimte V wordt verkregen.

Vraag 43 (2 punten)

Een glasfabriek produceert glas uit een mengsel van beginstoffen dat onder meer 72 massaprocent silica en 14 massaprocent soda bevat. Dit zijn percentages van de totale massa aan gebruikte beginstoffen. Voor de productie van glas wordt in deze fabriek 350 ton silica per dag gebruikt.

Bereken hoeveel ton soda het mengsel van beginstoffen van deze glasfabriek per dag moet bevatten.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2 deel 7.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Rijksdaalder
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Rijksdaalder
Vragen 1 t/m 4 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Fehlingsreagens
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Fehlingsreagens
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Geluid van bromfietsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Geluid van bromfietsen
Vragen 14 t/m 18 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Een remmende vrachtauto
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Een remmende vrachtauto
Vragen 19 t/m 22 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer