Fehlingsreagens
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Fehlingsreagens

Dit zijn opgaven 23 t/m 28 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Fehlingsreagens

‘Fehlingsreagens’ is een blauwe oplossing die wordt gemaakt door twee oplossingen samen te voegen:

  • Oplossing A: een oplossing van koper(II)sulfaat.
  • Oplossing B: een oplossing van kaliumnatriumtartraat (KNaC4H4O6) en van natriumhydroxide.

 

Oplossing B bevat kaliumnatriumtartraat om een neerslagreactie van koper(II)sulfaat (oplossing A) met het opgeloste natriumhydroxide te voorkomen.

 

Vraag 23 (1 punt)

Geef de naam van het positieve ionsoort dat de blauwe kleur van Fehlingsreagens veroorzaakt.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 24 (2 punten)

Kaliumnatriumtartraat bestaat uit kaliumionen, natriumionen en tartraationen in de verhouding 1 : 1 : 1.

Geef de formule van het tartraation.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

Geef de naam van het neerslag dat gevormd zou worden uit de reactie van koper(II)sulfaat met opgelost natriumhydroxide.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Fehlingsreagens kan worden gebruikt om de aanwezigheid van bepaalde suikers, in bijvoorbeeld levensmiddelen, aan te tonen. Door het reagens aan een levensmiddel toe te voegen en het mengsel te verwarmen, kan worden onderzocht of deze suikers aanwezig zijn: er ontstaat dan een roodbruine suspensie. Deze suspensie ontstaat door de vorming van koper(I)oxide.

Vraag 26 (1 punt)

Uit de informatie in de twee bovenstaande tekstblokken blijkt dat de koperdeeltjes uit het reagens bij het vormen van de roodbruine suspensie een ladingsverandering ondergaan.

Welke ladingsverandering is dit?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 27 (1 punt)

In Binas-tabel 35 is de oplosbaarheid van het koper(I)ion niet opgenomen.

Welke notatie zou op de kruising van het koper(I)ion en het oxide-ion staan?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 28 (1 punt)

Bij het aantonen van de suikers met behulp van Fehlingsreagens vindt een chemische reactie plaats. Welk(e) van onderstaande argumenten is/zijn hiervoor te geven?

  • I: er vindt een kleurverandering plaats.
  • II: er ontstaat een nieuwe stof.

 

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2 deel 5.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Speelgoedauto
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Speelgoedauto
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Koper uit malachiet
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Koper uit malachiet
Vragen 7 t/m 13 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Flashpapier
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Flashpapier
Vragen 14 t/m 22 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zure matjes
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zure matjes
Vragen 29 t/m 35 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Glas
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Glas
Vragen 36 t/m 43 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon LED there be light
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
LED there be light
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Materiaalonderzoek
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Materiaalonderzoek
Vragen 6 t/m 10 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk 1 vmbo-gl en vmbo-tl 2022 tijdvak 3.
Lees meer