Zelfhelende verf
Alle eindexamens

Eindexamen

Zelfhelende verf

Dit zijn opgaven 18 t/m 26 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Zelfhelende verf

Veel metalen kunnen door stoffen uit de omgeving, zoals zuurstof en water, worden aangetast. Dit proces wordt corrosie genoemd. Om metaal tegen corrosie te beschermen, kan het worden voorzien van een laagje chroom. Chroom reageert met zuurstof tot een ondoordringbaar laagje dat het metaal eronder beschermt. De vergelijking van deze reactie is hieronder vereenvoudigd en onvolledig weergegeven. De coëfficiënten ontbreken.

… Cr + … O2 → … Cr2O3

Vraag 18 (1 punt)

Neem de reactievergelijking uit het tekstblok over en vul de ontbrekende coëfficiënten aan.

Vraag 19 (2 punten)

Geef de rationele naam van Cr2O3. Maak gebruik van een Romeins cijfer.

Vraag 20 (1 punt)

Geef de naam van de aluminiumlegering (regel 2). Maak hierbij gebruik van Binas.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 21 (1 punt)

Bij stap 1 reageert metaal met een zuur. Bij welk van onderstaande processen reageert ook een metaal met een zuur?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 22 (1 punt)

De lading van de strontiumionen in strontiumchromaat (stap 2) is gelijk aan die van de ionen van andere metalen uit groep 2 van het periodiek systeem.

Wat is de formule van strontiumchromaat?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 23 (1 punt)

Welk begrip kan worden gebruikt voor de beginstoffen waaruit polyurethaan wordt gevormd?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 24 (1 punt)

Uit de formules van de stoffen die betrokken zijn bij het zelfherstellende proces is af te leiden dat Cr2O3 niet het enige reactieproduct kan zijn.

Welke van de atoomsoorten H, Al en O, moeten in elk geval voorkomen in de andere reactieproducten?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

Geef aan waarom het nieuw gevormde laagje de bescherming van de legering heeft hersteld. Maak hierbij ook gebruik van de informatie boven vraag 18.

vraag 26 (1 punt)

Welke twee lagen reageren bij het zelfhelende proces?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2 deel 4.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Kunst met staalwol
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kunst met staalwol
Vragen 8 t/m 15 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon medailles
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
medailles
Vragen 36 t/m 40 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Pauzevlam
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pauzevlam
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Diwaterstofmonosulfide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diwaterstofmonosulfide
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kaliumchloraat
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kaliumchloraat
Vragen 34 t/m 40 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kresolrood
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kresolrood
Vragen 41 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Rood-wit-blauw
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Rood-wit-blauw
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Grafeen
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Grafeen
Vragen 16 t/m 23 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer