Alcohol in de auto
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Alcohol in de auto

Dit zijn opgaven 22 t/m 31 uit het eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.

 

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Alcohol in de auto

Een fabrikant heeft een elektrische auto ontwikkeld die rijdt op een oplossing van ethanol (alcohol, C2H6O). Deze auto maakt in
een ‘reformer’ waterstofgas uit de ethanoloplossing. Vervolgens produceert een zogenoemde ‘solid oxide-brandstofcel’ (SOFC) elektrische stroom uit waterstofgas. De elektrische energie wordt opgeslagen in een batterij en kan worden gebruikt voor het aandrijven van de motor. In figuur 1 is deze energievoorziening schematisch en vereenvoudigd weergegeven.

 

Vraag 22 (1 punt)

Geef de structuurformule van ethanol.

Vraag 23 (3 punten)

In de reformer wordt de ethanoloplossing omgezet tot waterstofgas en koolstofdioxide. Dit proces kan vereenvoudigd worden weergegeven met onderstaande vergelijking.


Bereken de reactiewarmte van reactie 1 in J per mol waterstof (bij T = 298 K en p = p0). Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

Rond af op 1 decimaal nauwkeurig en gebruik ^ als het exponent in je antwoord (6,7×10-2 = 6,7×10^-2).

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 24 (2 punten)

Bereken de atoomeconomie voor de vorming van waterstof volgens reactie 1. Gebruik Binas-tabel 37H of
ScienceData-tabel 1.7.7.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

In figuur 2 is de SOFC schematisch weergegeven. De gevormde waterstof reageert bij elektrode A van de SOFC. Bij elektrode B reageert zuurstof uit de lucht. Hierbij treden de volgende halfreacties op:

  • elektrode A: H2 + O2  ̶  → H2O + 2 e  ̶
  • elektrode B: O2 + 4 e  ̶  → 2 O 2  ̶

 

In figuur 2 ontbreken de stoffen die halfcel B verlaten.

Geef de naam van een van deze stoffen. Neem aan dat O2 volledig reageert.

Vraag 26 (2 punten)

Geef met behulp van de vergelijkingen van bovenstaande halfreacties de vergelijking van de totale reactie.

Vraag 27 (2 punten)

De elektrolyt in de SOFC is vast en kan bestaan uit zirkoniumoxide (ZrO2) waaraan een kleine hoeveelheid yttriumoxide (Y2O3) is toegevoegd. In figuur 3 zijn de roosters van zuiver ZrO2 en van het mengsel van ZrO2 en Y2O3 schematisch weergegeven.


Geef de naam van het type kristalrooster in figuur 3, en geef de naam van het type binding tussen de samenstellende deeltjes.

Vul de twee woorden in met een spatie. 

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 28 (2 punten)

Door de toevoeging van Y2O3 ontstaan lege plekken in het rooster van ZrO2 die ‘gaten’ worden genoemd. De oorzaak hiervan is dat er per twee Zr4+-ionen die worden vervangen door twee Y3+-ionen, één O2–-ion minder nodig is in het rooster.

Leg deze oorzaak uit aan de hand van de ionladingen van de betrokken ionen.

Vraag 29 (2 punten)

De wijze waarop de elektrolyt elektrische stroom geleidt, is als volgt:

  • De SOFC wordt verhit tot 600 °C.
  • Bij deze temperatuur kunnen O2–-ionen naar een volgende lege plek springen.
  • Netto verplaatsen zich op deze manier O2–-ionen door de elektrolyt heen, van de ene elektrode naar de andere elektrode.

 

Leg uit met behulp van de gegeven halfreacties in welke richting de O2–ionen zich tijdens de stroomlevering verplaatsen, van elektrode A naar elektrode B of van B naar A.

Vraag 30 (2 punten)

Tijdens het rijden wordt vanuit de reformer CO2 uitgestoten (reactie 1). Toch is onder een bepaalde voorwaarde het rijden met deze auto CO2-neutraal.

Geef deze voorwaarde en licht toe waarom rijden met deze auto dan CO2 neutraal is.

Noteer je antwoord als volgt:
voorwaarde: …
toelichting: …

Vraag 31 (2 punten)

Er zijn ook auto’s die rijden op waterstofgas. Op grond van de uitgangspunten van de groene chemie kunnen voordelen en nadelen van een SOFC-auto ten opzichte van een waterstofauto worden gegeven.

Geef een voordeel en een nadeel van een SOFC-auto ten opzichte van een waterstofauto.

  • Baseer je antwoord op twee van de volgende uitgangspunten: 2, 8 of 12.
  • Gebruik Binas-tabel 97F of ScienceData-tabel 38.6.

 

Noteer je antwoord als volgt:
uitgangspunt: … voordeel: …
uitgangspunt: … nadeel: …

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Metal fuels
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Metal fuels
Vragen 10 t/m 15 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Brons
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Brons
Vragen 1 t/m 5 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Maniok
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Maniok
Vragen 6 t/m 11 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Hard water
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Hard water
Vragen 12 t/m 16 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Zalmbatterijtje
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Zalmbatterijtje
Vragen 17 t/m 22 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Examenopgaven over methaan uit hout - scheikunde
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Examenopgaven over methaan uit hout - scheikunde
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Examenopgaven over bioPAD® - scheikunde
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Examenopgaven over bioPAD® - scheikunde
Vragen 29 t/m 33 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Palladiumvanger
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Palladiumvanger
Vragen 1 t/m 6 uit eindexamen scheikunde havo 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Battolyser
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Battolyser
Vragen 7 t/m 15 uit eindexamen scheikunde havo 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Alcoholen uit CO2
Scheikunde | Vwo | 6
Eindexamen
Alcoholen uit CO2
Vragen 5 t/m 10 uit eindexamen scheikunde vwo 2022 tijdvak 3.
Lees meer