Brons
eindexamen Alle eindexamens

Eindexamen

Brons

Dit zijn opgaven 1 t/m 5 uit het eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.

 

Brons

Deze opgave gaat over brons, een legering van koper en tin. In het volgende tekstfragment komen het maken van brons in de oudheid en huidige toepassingen van brons aan de orde. Lees het tekstfragment en beantwoord vervolgens de vragen.

Malachiet kan worden opgevat als een mengsel van twee zouten.

 

Vraag 1 (3 punten)

Geef de formules van deze twee zouten en geef de molverhouding waarin ze voorkomen in malachiet.

Noteer je antwoord als volgt:
formule zout 1: …
formule zout 2: …
molverhouding zout 1 : zout 2 = … : …

Vraag 2 (3 punten)

Geef de vergelijking van de ontledingsreactie van malachiet die in regel 7 en 8 is beschreven.

Vraag 3 (2 punten)

De vorming van koper uit koper(II)oxide (regels 9 en 10) is een redoxreactie.

Bepaal aan de hand van de ladingsverandering of de koperdeeltjes in koper(II)oxide bij deze reactie oxidator of reductor zijn.

Noteer je antwoord als volgt:
De lading van de koperdeeltjes in koper(II)oxide is: …
De lading van de koperdeeltjes in koper is: …
De koperdeeltjes in koper(II)oxide zijn dus: …

Vraag 4 (3 punten)

Bronssoorten worden, behalve met een aanduiding als CuSn10, ook wel aangeduid met een formule die de atomaire samenstelling van de bronssoort weergeeft, bijvoorbeeld CuxSny.

Voer de volgende opdrachten uit:

  • Bereken het aantal mol Cu en Sn in 100 gram CuSn10.
  • Leid hieruit de formule van CuxSny af waarin x een geheel getal is.

Vraag 5 (3 punten)

Brons geleidt elektrische stroom. Om dit te verklaren kan een beschrijving worden gebruikt van het kristalrooster van brons.

Voer de volgende opdrachten uit:

  • Geef de naam van het type kristalrooster van brons.
  • Geef een beschrijving van het kristalrooster van brons waarmee verklaard kan worden dat brons elektrische stroom geleidt.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Maniok
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Maniok
Vragen 6 t/m 11 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Hard water
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Hard water
Vragen 12 t/m 16 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Zalmbatterijtje
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Zalmbatterijtje
Vragen 17 t/m 22 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Examenopgaven over methaan uit hout - scheikunde
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Examenopgaven over methaan uit hout - scheikunde
Vragen 23 t/m 28 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Examenopgaven over bioPAD® - scheikunde
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Examenopgaven over bioPAD® - scheikunde
Vragen 29 t/m 33 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 3.
Lees meer
studiehulp icoon Houtspons
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Houtspons
Vragen 1 t/m 9 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Metal fuels
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Metal fuels
Vragen 10 t/m 15 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon BioGlue®
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
BioGlue®
Vragen 16 t/m 21 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Alcohol in de auto
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Alcohol in de auto
Vragen 22 t/m 31 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Bijensteek
Scheikunde | Havo | 5
Eindexamen
Bijensteek
Vragen 32 t/m 38 uit eindexamen scheikunde havo 2022 tijdvak 2.
Lees meer