evenwichten en potentiaal
Over de vraagbaak

Vraagbaakscheikunde.nl

evenwichten en potentiaal

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #161816 Reageer
  Noor
  Gast

  Hoi,

  Aan een waterstofelektrode stelt zich het volgende evenwicht in:

  H2(g) + 2H2O(l) <–> 2H3O+(aq) + 2e

  Als de H2-druk = 1atm. en de [H3O+] = 1 mol/L dan is de potentiaal per definitie 0.
  Leg uit in welke richting bovenstaand evenwicht zal verschuiven bij verdunnen van de oplossing en leg tevens uit hoe de potentiaal tengevolge van deze verschuiving zal veranderen.

  weet u het antwoord hierop

  #161818 Reageer
  Noor
  Gast

  is er iemand die ons hierbij kan helpen?

  #161833 Reageer

  Beste Noor,

  Mijn excuses dat je even op een antwoord hebt moeten wachten.

  Om deze vraag te beantwoorden moet je allereerst de evenwichtsvoorwaarde opstellen. In de evenwichtsvoorwaarde staan de concentraties van de opgeloste stoffen. Wat gebeurd er met de concentratie(s) van de stof(fen) als je de oplossing verdunt?

  De evenwichtsconstante blijft hetzelfde als je de oplossing verdunt. Dus als de concentratie(s) veranderen welke concentratie(s) moeten dan weer groter of kleiner worden om het evenwicht te herstellen?

  Weet je de antwoorden op deze vragen?

  Groeten,

  Yvette

  #161836 Reageer
  Noor
  Gast

  dankuwel voor uw reactie!

  ik heb nu dit:

  Als de oplossing verdund wordt, dan wordt de concentratie van de waterstofionen verlaagd. Het evenwicht zal verschuiven richting de vorming van meer waterstofionen, dus het evenwicht zal naar rechts verschuiven.
  De concentratie H3O+ is afgenomen. Door de Nernst-vergelijking te gebruiken kan het potentiaal aan de waterstofelektrode worden bepaald. Aangezien de concentratie H3O+ is afgenomen zal de H3O+ in de Nernst-vergelijking kleiner worden. De potentiaal was eerst 0 en nu is de H3O+ in de vergelijking kleiner geworden, wat betekent dat de elektrodepotentiaal negatiever zal worden, dus de potentiaal aan de elektrode wordt lager.

  heeft u hier nog iets op aan te passen?

  mvg

  Noor

  #161846 Reageer

  Beste Noor,

  “dan wordt de concentratie van de waterstofionen verlaagd” => ik zou hier schrijven hydroxonium-ionen. Een waterstof-ion is H+, het deeltje H3O+ heet hydroxonium-ion.

  Het evenwicht verschuift inderdaad (tijdelijk) naar rechts zodat de concentratie van H3O+ stijgt om het evenwicht te herstellen.

  De wet van Nerst is E = E0 – RT/nF * ln Q

  Omdat je waterstof nu opgeschreven hebt als de reductor, wordt n = -2 en kun je ook zeggen:

  E = E0 + RT/2F * ln Q

  Wanneer er sprake is van evenwicht zeggen we Q = K. Voor verdunning is er sprake van evenwicht en dus is Q = K. Na de verdunning is Q tijdelijk niet gelijk aan K, want zoals je zegt de [H3O+] is lager en dus is K kleiner geworden. De potentiaal is daarom tijdelijk ook anders.

  Q = [H3O+]

  Want H2 is een gas en water een vloeistof. Zij komen dus niet voor in de evenwichtsvergelijking.

  ln Q = ln [H3O+] = ln 1 = 0

  Waardoor bij evenwicht geldt E = E0

  Stel we verdunnen de concentratie 2x, dan wordt deze [H3O+] = 0,5 mol/L

  Dan krijgen we:

  ln Q = ln 0,5 = -0,7

  Als je dit invult in de vergelijking van Nerst neemt de potentiaal dus af, omdat waterstof hier reageert als reductor kun je dus zeggen dat de potentiaal negatief wordt, want E0 = 0 en daar tel je nu een negatieve correctie bij op. Ik ben het dus volledig met je eens.

  Echter zodra het evenwicht zich opnieuw instelt wordt Q weer gelijk aan K en dus zou je ook weer dezelfde potentiaal moeten krijgen.

  Groeten,

  Yvette

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
Reageer op: evenwichten en potentiaal
Mijn informatie:vraagbaak icoon Afleiden
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
Afleiden
Hoi, Ik heb nog een opdracht gekregen die de als volgt gaat: Eén van de soorten Cola die verkrijgbaar zijn, noemt men Coke. Coke is een oplossing die onder andere fosforzuur bevat. In Coke hebben zich onder andere de volgende evenwichten ingesteld: H3PO4 + H2O <--> H3O+ + H2PO4-     (evenwicht 1) H2PO42- + H2O […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon titratiecurves
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
titratiecurves
Hallo, Ik heb een titratie gedaan waarbij ik azijnzuur titreerde met natronloog. Ik heb daaruit een pH-curve gekregen met de pH op de verticale as en het volume (mL) op de horizontale as. Nu heb ik de opdracht gekregen om met behulp van de titratiecurve de Kz van azijnzuur te bepalen. En ik moet uitleggen […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon pH berekenen
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
pH berekenen
Hoi, ik heb een opdracht gekregen gekregen voorn school. In de opdracht staat het volgende: De waardde van de waterconstante is bij kamertemperatuur bedraagt 1,0.10-14. De som van de pH en pOH is bij kamertemperatuur 14,00. Bij andere temperaturen gelden andere waarden, die je in Binas tabel 50 kunt terugvinden, Bereken de pH van 0,85 […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon bufferoplossingen
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
bufferoplossingen
Beste meneer/mevrouw, ik heb 3 titraties uitgevoerd, eentje met zoutzuur, eentje met azijnzuur en eentje met fosforzuur. Deze heb ik getitreerd met natronloog. Dit heb ik moeten doen met coach 7. Bij elke titratie is hier een pH-curve uitgekomen. Met op de verticale as de pH en op de horizontale as Volume (mL). Nu heb […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon hoeveel koper neerslag in kopersulfaat oplossing
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
hoeveel koper neerslag in kopersulfaat oplossing
hoeveel mg Cu zal theoretisch neerslaan wanneer gedurende 1 uur en 11 minuten een stroom van 48,5 mA door CuSO4 oplossing word geleid?
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon Reactie bij titreren
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
Reactie bij titreren
beste meneer/mevrouw, Ik vroeg me af welke reactievergelijkingen horen bij de volgende titratie: 10 mL CuSO4 wordt in een erlenmeyer gedaan. Daarbij wordt een schep KI toegevoegd en 5mL azijnzuur. Er wordt wat gedestilleerd water toegevoegd. Vervolgens wordt er met natriumthiosulfaat getitreerd tot lichtgeel en dan 8 mL vers stijfselwater toegevoegd en doorgetitreert tot een […]
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon titratie grafiek schetsen
Scheikunde | Vwo | 5
Vraag
titratie grafiek schetsen
kun je een pH-curve schetsen van een titratie waarbij een zwak zuur wordt getitreerd met een oplossing van een sterke base. Met de pH verticaal en de mL zuur horizontaal
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon PH rekenen
Scheikunde | Vwo | 4
Vraag
PH rekenen
hoi, ik heb een vraagje. Bij het titreren van HCN met natronloog mag je aannemen dat de oplossing in het equivalentiepunt uit zilver opgelost NaCN bestaat. Bereken bij 25 graden de pH van een NaCN oplossing, die 0,25 mol NaCN per liter bevat. Hoe doe je dit? mvg
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon rekenen bufffer
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
rekenen bufffer
leg uit in welke volumeverhouding je 1,0 M ammonia en 1,0 M zoutzuur moet mengen om een bufferoplossing te maken met ph= 9,73 dit heb ik al  
Bekijk vraag & antwoord
vraagbaak icoon volume berekenen bij titratie
Scheikunde | Vwo | 6
Vraag
volume berekenen bij titratie
leg uit in welke volumeverhouding je 1,0 M ammonia en 1,0 M zoutzuur moet mengen om een bufferoplossing te maken met ph= 9,73 dit heb ik al pH= 9,73  [H+]= 10^-pH=10^-9,73=1,86 x 10^-10 mol/L en NH3 + H+ -> NH4
Bekijk vraag & antwoord

Inloggen voor experts