Heftruck
Alle eindexamens

Eindexamen

Heftruck

Dit zijn opgaven 24 t/m 29 uit het eindexamen NaSk1 – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2. Ga naar het begin van dit examen.

De uitwerking vind je met de knop ‘Toon uitwerking’. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de uitwerking.

Heftruck

Een heftruck wordt gebruikt om zware pakketten te verplaatsen.

 

Vraag 24 (3 punten)

Je ziet een schematische afbeelding van de heftruck met een pakket.

Het pakket heeft een massa van 600 kg. Z is het zwaartepunt van het pakket.

Bereken het moment  in Nm van het pakket ten opzichte van de as van het voorwiel. Gebruik het gegeven in de afbeelding.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

De heftruck heeft een lift om de pakketten te tillen. Een pakket is verticaal
opgetild om te stapelen.

Wat is juist over het moment van het pakket ten opzichte van de as van
het voorwiel als het pakket is opgetild?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 26 (1 punt)

Het pakket heeft een massa van 600 kg.

De lift tilt het pakket met een constante snelheid omhoog.
Wat is juist over de kracht omhoog en de nettokracht op het pakket tijdens het verplaatsen?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 27 (2 punten)

Tijdens het optillen is de zwaarte-energie van het pakket toegenomen met 14 000 J.

Bereken over welke hoogte in m het pakket is opgetild.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 28 (1 punt)

De lift van de heftruck werkt op een elektromotor die is aangesloten op een accu.

Welke energiesoort is er opgeslagen in de accu?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 29 (2 punten)

Tijdens het optillen van het pakket is de stroomsterkte door de elektromotor 135 A. De capaciteit van de opgeladen accu is 360 Ah.

Bereken de maximale tijd in uren dat de accu deze stroom kan leveren.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van dit eindexamen > NaSk – vmbo gl-tl – 2022 – tijdvak 2 – deel7

Bron: examenblad.nl

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Vat veilig verplaatsen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vat veilig verplaatsen
Vragen 4 t/m 8 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Formula Rossa
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Formula Rossa
Vragen 9 t/m 17 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Meteoroïde
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Meteoroïde
Vragen 43 t/m 45 uit eindexamen NaSk 1 - vmbo gl-tl - 2023 - tv1
Lees meer
studiehulp icoon Containerschip
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Containerschip
Vragen 11 t/m 13 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Klemmen en knippen
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Klemmen en knippen
Vragen 23 t/m 25 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 3
Lees meer
studiehulp icoon Pijl-en-boog
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pijl-en-boog
Vragen 15 t/m 20 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Verkeerslichten op windenergie
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Verkeerslichten op windenergie
Vragen 21 t/m 23 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Vloerverwarming
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Vloerverwarming
Vragen 30 t/m 34 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Afgedankte loodaccu’s
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Afgedankte loodaccu’s
Vragen 35 t/m 37 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer
studiehulp icoon Windmolens
NaSk1 | Vmbo | 4
Eindexamen
Windmolens
Vragen 38 t/m 39 uit eindexamen NaSk1 - gl-tl - 2022 - tijdvak 2
Lees meer