Titaan wordt veelzijdig gevonden onder andere in vliegtuigen en chemische installaties. Het is sterk als staal maar lichter, corrosiebestendig en beter bestand tegen hoge temperaturen. Maar het wordt verreweg het meest toegepast in de vorm van het oxide, bijvoorbeeld in verf en zonnebrandcrème. Het staat in de top tien van meest voorkomende elementen.

Symbool

Ti

Protonen/elektronen

22

Groep

4

Isotopen

46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti

Periode

4

Elektronenconfiguratie

[Ar] 4s2 3d2

Blok

d

Elektronencofiguratie Bohr

2,8,10,2

Bij kamertemperatuur

vast

Elektronegativiteit

1,3 (Pauling)

Dichtheid

4506 kg m-3

Atoomstraal

146 10-12m

Smeltpunt

1668 oC (1941 K)

Relatieve atoommassa

47.9

Kookpunt

3287 oC (3560 K)

Soortelijke warmte

524 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

21,9 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Vliegtuigmotor – ruimtevaart – treinen

Titaan is bijzonder geschikt als constructiemetaal onder veeleisende omstandigheden.

Je vindt het in straal­motoren van vliegtuigen, vanwege de bijzonder grote trek­sterkte (tot 500 x groter dan die van alumini­um), de buitenge­woon goede corrosiebe­stendigheid en de hoge weerstand tegen metaalmoe­heid­. Boven­dien heeft het een zeer hoge hittebesten­digheid. Rotorbla­den van straalmotoren zijn van zuiver (99,9 %) titaan gemaakt.

Ook in cruciale onderdelen van de dragende structuur (die zeer stevig en toch licht moet zijn) wordt titanium toegepast. Niet alleen in de lucht- en ruimtevaart , maar ook in bijvoorbeeld hogesnelheidstreinen en in duurdere automodellen.

Chemische installaties

Titaan is zeer corrosiebestendig en resistent tegen agressieve stoffen zoals zuren en basen, vanwege een dun, stabiel oxidelaag­je. Bovendien beschikt het over een goed warmtegeleidingsvermogen. Vanwege deze eigenschappen wordt het vaak toegepast in leidingen en apparatuur in de chemische industrie.

Bril, horloge, sieraden, piercing

Het lichaam verdraagt titaan zeer goed, het geeft vrijwel geen aanleiding tot metaalallergie. Voor brilmonturen, maar ook voor horloges, piercingmaterialen en sieraden steeds meer gebruik gemaakt van titaan(legeringen). Uiteraard is hier ook van belang dat het metaal sterk en licht is.

Botbreukpen of prothese

In de chirurgie is titaan een veelgebruikt materiaal. Je vindt het onder andere als breukpen (verbindend element tussen bot aan weerszijden van de breuk) en bijbehorende schroeven, maar ook in kunstheupen en andere protheses. Het gaat dan zowel om zuiver titaan, als om titaanlegeringen (bijvoorbeeld met  6 % alumi­nium en 4 % vanadium).

Pigment: verf, papier

Titaanwit is een veelgebruik pigment vanwege de grote ‘dekkracht’, de grote chemische inertie, de helderheid en de duurzaamheid. Het weerkaatst 96 % van het invallende licht. Titaanwit is niet giftig, in tegenstelling tot loodwit (dat nauwelijks meer gebruikt wordt en vaak verboden is). Titaan­wit bestaat uit titaandioxide (TiO2) neer­gesla­gen op een kern van calcium- en bariumsul­faat.

Behalve in verf (voor huis­schil­ders en kunstschil­ders en in wegenverf) vind je titaanwit in papier, correctielak, email, levensmiddelen (E171), gummi, rubber, glas en kunststof. Het dient hierbij niet alleen als pig­ment, maar tevens als vulstof.

Het gebruik van titaandioxide is zo groot dat het verantwoordelijk is voor de benutting van ongeveer 95 % van alle titaniumhoudende ertsen. Slechts 5 % van het erts wordt tot titaanmetaal verwerkt.

Geheugenmetaal

Sommige legeringen van titaan en nikkel vertonen bijzonder geheugengedrag. Dit uit zich op verschillende manieren, afhankelijk van de samenstelling. Eén van de effecten is dat een verbogen voorwerp eenvoudig door verwarming weer in de oorspronkelijke toestand is te brengen.

Antennes van kunstmanen worden van titaan-nikkel draad gemaakt en vervolgens opgevouwen tot een bolletje. In de ruimte neemt dit – na verwarmen – weer de oorspronkelijke vorm aan. Geheugenmetaal kent ook medische toepassing, bijvoorbeeld voor beugels (orthodontie) en het herstellen van een verwrongen ruggengraat (scoliose). Een andere toepassing is in (duurdere) BH’s.

Tegengaan luchtverontreiniging

Op een aantal plaatsen zijn proeven gedaan met straatstenen voorzien van titaandioxide. Dit fungeert als katalysator voor de verwijdering van stikstofoxiden (NOx) uit de lucht. Onder invloed van UV straling in het zonlicht worden deze onschadelijk gemaakt. Van grootschalige toepassing is nog geen sprake.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

 • Bergsportmaterialen
 • Chirurgische instrumenten
 • Architectuur: gevelplaten (Guggenheim museum, Bilbao)
 • Fietsen (racefietsen en mountainbikes)
 • Golfclubs
 • Magneten, o.a. voor NMR en deeltjesversnellers (Ti/Nb)
 • Maritieme technologie: onderdelen die bestand zijn tegen zeewater
 • Veer voor klokken of horloges

In verbindingen

bleken van textiel en leerTiCl3,TiCl4      
cosmetica (o.a. zonnebrand, tandpasta, lippenstift, poeders)TiO2
detector Geiger-tellerSrTiO3
emailTiO2
etsen van glasTiCl4
gereedschap, boor- en snijapparatuur (coating)TiC,TiB2,TiN
imitatie-edelsteen (schittert meer dan diamant!)TiO2, SrTiO3
keramiekTiC
ontspiegelen van lenzenTiCl4
pigment (geel)PbTiO3
rookgordijnTiCl4
slijppoederTiC

Naam

Titaan is vanwege de sterkte van het metaal genoemd naar de Titanen, het geslacht van krachtige reuzen uit de Griek­se mytholo­gie, de kinderen van hemel (Uranus) en aarde (Gaia).

Het Nederlands kent zowel titaan als titanium als benaming voor dit element. Het onderwijs hanteert titaan, maar in het algemeen spraakgebruik lijkt titanium de afgelopen decennia de overhand te hebben gekregen. Mogelijk omdat men in het Engels taalgebied ook over titanium spreekt.

Ontdekking

In 1791 ontdekte de Britse amateurgeoloog William Gregor (foto) titaan in het mineraal ilmeniet, dat hij met behulp van magneten scheidde uit rivier­zand. Na verwijde­ren van ijzer door behandeling met zoutzuur bleef een nieuw oxide (aarde) over, dat alleen oplos­baar was in geconcentreerd zwavelzuur.

Met het door hem ontwikkelde proces om het oxide zuiver in handen te krijgen, legde Gregor de basis voor de productie van titaandioxide via het sulfaatproces (zie tabblad bereiding). In 1795 werd titaandi­oxide – onaf­hanke­lijk van Gregor – door de Duitse chemicus Martin Heinrich Klap­roth aange­toond in het mineraal rutiel uit Hongarije.

De uit Nieuw Zeeland afkomstige metallurg Matthew A. Hunter was in 1910 de eerste die zuiver metallisch titaan wist te produceren.

Voorkomen

Met een aandeel van 0,57 % in de aardkost is titaan verre van zeldzaam. Het staat op plaats negen in de lijst van meest voorkomende elementen.

Ook in meteorieten, op de zon en in andere sterren is titaan aangetoond. Maanstenen bevatten eveneens titaan, tot wel twaalf procent.

Op aarde zijn de belangrijkste titaanhoudende mineralen

 • anataas (foto)              TiO2
 • brookiet                        TiO2
 • ilmeniet                        Fe+2TiO3
 • perovskiet                    CaTiO3
 • rutiel                             TiO2
 • titaniet of sfeen           CaTiSi­O

De aanwezigheid van sporen Ti3+ zorgt voor een violette kleur van de betreffende mineralen. In de meeste soorten ijzererts komt ook titaan voor.

Winning

De belangrijkste wingebieden van ilmeniet en rutiel liggen in Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Noorwe­gen, Finland, Portugal, Rusland, Oekraïne, China, Australië, Zuid-Afrika, Maleisië, India, Sierra-Leone, Egypte, Madagaskar en Sri-Lanka.

De mineralen anataas en titaancarbonaat vindt men voornamelijk in Brazilië.

De EU heeft met de Critical Raw Materials Act in 2022 het element titaan op de lijst van schaarse en strategische grondstoffen gezet.

Bereiding

Vroeger

De Zweedse scheikundige Jöns Jacob Berzelius maakte in 1825 zeer onzuiver titaan uit titaandioxide en natrium. De uit Nieuw Zeeland afkomstige metallurg Matthew A. Hunter was in 1910 de eerste die zuiver metallisch titaan wist te produceren. Als hoogleraar bij het Amerikaanse Rensselaer Polytechnic Institute ontwikkelde hij het naar hem vernoemde proces waarin titaantetrachloride (TiCl4) wordt verhit met natrium tot 700-800 °C. Het is weinig efficiënt maar levert wel zeer zuiver titaan (ca. 98,5 %).

Tegenwoordig

Titaan wordt in grote hoeveelheden verkregen via het zogenoemde Kroll-proces. Nadat het erts, bij­voorbeeld ilme­niet, diverse fysische bewerkingen heeft ondergaan, wordt het met behulp van chloor en koolstof omgezet in ti­taan(IV)chlori­de:

2 FeTiO3  +  7 Cl2 + 6 C ( 900 °C)2 TiCl4 +  2 FeCl3  + 6 CO

Het chlori­de wordt door gefractioneerde destilla­tie gescheiden en gezuiverd. Reductie met gesmolten magnesium in vacuüm of argon levert vervolgens titaan:

TiCl4 + 2 Mg (9001.150°C) Ti + 2 MgCl2

Het titaan is nog verder te zuiveren via omsmel­ten onder vacuüm.

Bijzonder zuiver titaan is te maken met het in 1925 ontwikkelde proces van de Nederlandse chemici Anton Eduard van Arkel en Jan Hendrik de Boer. Dit betreft thermische ontleding van titaan(IV)jodide in een inerte atmosfeer. Hiervoor wordt onzuiver titaan met wat jood in een vat met zeer lage druk gebracht. Bij ca. 200 °C reageert het titaan tot titaan(IV)jodide. Dit verdampt, waarna het in de nabijheid van een gloei­draad bij zeer hoge temperatuur (ca. 1.300 °C) weer ont­leedt in jood en titaan. Het gevormde titaan slaat neer op de gloeidraad.

Titaandioxide

Men bereidt zuiver titaandioxide uit ilmeniet of rutiel via het chloride-proces. De grondstof wordt omgezet in titaan(IV)chloride, dat na zuivering en verbranding zuiver titaandi­oxide oplevert:

TiCl4  + O2   TiO2  +  2 Cl2

Het voordeel van het sulfaat-proces is dat hiermee ertsen met een geringer titaangehalte zijn te benutten. Het gaat meestal om anataas, dat bij 125 – 200°C wordt behandeld met geconcentreerd zwavelzuur. Dat levert ijzer(II)sulfaat en titaan(IV)sulfaat.

Het ijzersulfaat wordt weggefiltreerd en het titaansulfaat met water omge­zet in titaanzuur:

Ti4+  +  3 H2O    H2TiO3   +  4 H+

Dit ontleedt vervolgens door verhitting in water en titaandioxi­de.

Vanwege de problemen met reststoffen in het sulfaatproces schakelt men steeds vaker over op het chloride-proces.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Titaan - Royal Society of Chemistry
Filmpje
Titaan - Royal Society of Chemistry
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen Titaan
Afbeelding
Elektronenschillen Titaan
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Titaan glanzend
Afbeelding
Titaan glanzend
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Titaan steen
Afbeelding
Titaan steen
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Titaan cylinder
Afbeelding
Titaan cylinder
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Titaan glanzend
Afbeelding
Titaan glanzend
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Titaan - Royal Society of Chemistry
Podcast
Titaan - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje