Het blauwig witte metaal zink is de grote ijzerbeschermer. Een dun laagje zink beschermt staal in auto’s, vangrails en nog veel meer toepassingen. Als legeringselement is zink vooral bekend van messing (samen met koper). Zinkoxide heeft een enorm breed toepassingenscala, van verf, rubber en cosmetica tot batterijen en zeep. Het zorgt onder andere voor de UV-beschermende werking van zonnebrandcrèmes. Zink is een essentieel element voor dier en mens. Het is onder andere van belang voor de inbouw van ijzer in hemoglobine, voor de botvorming en voor het activeren van enzymen. Een volwassen mens heeft per dag ongeveer tien tot twintig milligram zink nodig.

Symbool

Zn

Protonen/elektronen

30

Groep

2

Isotopen

64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn

Periode

4

Elektronenconfiguratie

[Ar] 4s2 3d10

Blok

d

Elektronencofiguratie Bohr

2,8,18,2

Bij kamertemperatuur

vast

Elektronegativiteit

1,7 (Pauling)

Dichtheid

7200 kg m-3

Atoomstraal

133 . 10-12 m

Smeltpunt

420 oC (693 K)

Relatieve atoommassa

65.38

Kookpunt

907 oC (1180 K)

Soortelijke warmte

386 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

116 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Beschermlaag op metalen

Een dun laagje zink beschermt onedele metalen – met name ijzer – deze tegen oxidatie (roesten). Dit is niet omdat zink zelf zo’n edel metaal is, maar omdat de oxidelaag van zink zelf ondoordringbaar is voor lucht. Uiteindelijk is het dus zinkoxide dat voor de bescherming zorgt.

Een bijzonder aspect van de beschermende zinklaag is een ‘herstellend’ vermogen. Mocht het te beschermen metaal toch corroderen, bijvoorbeeld vanwege een kleine beschadiging in de beschermlaag, dan kan zink dat proces (als reductor) omkeren:

Zn  +  Fe2+    Zn2+  +  Fe

Ook in dit geval wordt vervolgens een laagje zinkoxide gevormd, dat geen lucht doorlaat en verdere oxidatie van het onderlig­gende metaal tegengaat.

Het opbrengen van de beschermende zinklaag (verzinken) kan op ver­schillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door be­spuiten, dompelen, opdampen of door elektro­ly­se.

Verzinkt staal wordt veel toegepast, onder andere in gebruiksvoorwerpen als emmers en gieters – tegenwoordig vooral voor decoratieve doeleinden -, (onderdelen voor) de carrosserie van auto’s, buizen, hekwerken en de vangrails langs wegen. Ook bij de bouw van de Kanaaltunnel is bijvoorbeeld – vanwege de voor staal slechte combinatie van vocht, warmte en zoute lucht – op grote schaal gebruik gemaakt van verzinkt staal.

Batterij

Zink speelt in rol in verschillende batterijtypen.

Cel van Leclanché

Dit is de ‘klassieke’ batterij, opgebouwd uit een  zinken omhulsel (de zinkbe­ker) gevuld met bruinsteen (MnO2), een kool­staafje of koolpoeder en ammoniumchloride (dat voor een goede geleiding van de stroom zorgt).

Aan de polen van de batterij treden de volgende reacties op:
+pool:

2 MnO2 + 2 H2O + 2 e 2 MnO(OH) + 2 OH

-pool:

Zn   Zn2+ + 2 e

Totaal:

Zn2+ + 2 OH   Zn(OH)2

Het gevormde zinkhydroxide kan bruinsteen ‘vergiftigen’. Dit wordt automatisch voorkomen door de in overmaat aanwezige ammoniumchloride. Dat neemt het gevormde hydroxide weg, onder vor­ming van het zinkdi­amine-complex:

Zn(OH)2 + 2 NH4+    Zn(NH3)22+ + 2 H2O

Deze cel is niet oplaadbaar, heeft een spanning van 1,5 V en kent een breed scala aan toepassingen. De populariteit van deze batterijsoort neemt af ten faveure van de alkalinebatterij.

Alkalinebatterij

Deze batterijen werken volgens hetzelfde principe als de cel van Leclanché. Zink is hier niet als omhulsel aanwezig, maar in poe­dervorm. Kaliloog (KOH) dient als elektrolyt. Het resultaat is een batterij met een groter vermogen, die zeer geschikt is voor het aandrij­ven van motoren en dergelijke. Er zijn ook zeer kleine knoopcel-alkaline­batterij­en voor apparatuur zoals horloges, hoorapparaten en camera’s.

Kwikbatterij

Een kwikbatterij bevat geamalgameerd zink poe­der als kathode. Als anode dient grafiet in kwik­(II)oxide, terwijl een geconcentreerde kaliumhydroxide oplossing als elektrolyt fungeert. Bij stroomlevering treden de volgende reacties op:
+pool:

HgO + H2O + 2e   Hg + 2 OH

-pool:

Zn + 2 OH    ZnO + H2O + 2e

totaal:

 Zn +  HgO  ZnO  + Hg

Zink-luchtbatterij

Voor kleine apparatuur zoals hoorapparaten past men ook wel zink-lucht-batterijen toe. Hierbij is de cel vrijwel geheel gevuld met zinkpoeder en dient zuurstof uit de lucht als oxidator. Als de cel eenmaal geopend is, blijft deze geacti­veerd. Daardoor is deze alleen geschikt voor toepassingen waarbij continu een – kleine – stroom wordt geleverd.

Zink-luchtaccu

In zink-luchtaccu’s is een zinkanode geplaatst in een kaliumhydroxideoplossing met een poreus koolstofmembraan als kathode. In het membraan neemt zuurstof (uit de lucht) elektronen op en wordt daarbij omgezet in hydroxide-ionen.

Deze accu’s leveren per kilo meer energie dan de loodaccu. Een nadeel was tot voor kort dat de accu’s niet konden worden opgeladen. De accu kon door verwisselen van de zinkstaaf wel een aantal malen worden gebruikt. Met behulp van speciale katalysator maakt men tegenwoordig zink-luchtaccu’s die wel opgeladen kunnen worden. Daarbij wordt zinkhydroxide weer omgezet in zink en zuurstof.

Reacties:
+pool:

O2 + 2 H2O + 4 e   4 OH

-pool:

2 Zn + 4 OH   2 Zn(OH)2 + 4 e

Totaal:

2 Zn +  O2    2 Zn(OH)2

De accu’s worden nu ingezet op plaatsen waar geen elektriciteitsnetwerk beschikbaar is maar waar wel een betrouwbare stroomvoorziening vereist is. Als de prijzen verder dalen komen deze cellen in aanmerking voor elektrische auto’s, scooters, rolstoelen en allerlei apparatuur buitenshuis.

Dakgoot

Dakgoten bestaan uit tamelijk zuiver zink. Bij oxida­tie ontstaat een dun huidje van zinkoxide en basisch zink­carbo­naat, dat bescherming biedt tegen verder oxideren. Zure regen tast zinken goten relatief sterk aan; de levensduur bedraagt tegenwoordig ongeveer twintig tot dertig jaar.

Auto-onderdelen

Sommige auto-onderdelen op moeilijk bereik­bare en corrosiegevoeli­ge plaatsen worden van zink gemaakt. Dit metaal vormt bij oxidatie een zeer goede be­schermingslaag van zinkoxide en basisch zinkcarbonaat. Het plaatstaal voor auto’s wordt vrijwel altijd voorzien van een laagje zink om corrosie tegen te gaan (zie boven).

Cosmetica

Aan deodorant wordt zinksulfaat (ZnSO4) toegevoegd; aan zalven en strooipoeders zinkoxide (ZnO). Zinkoxide heeft een (bloed)stelpende en verkoelende werking in medicinale zalven voor (brand)wonden, zweren, eczeem en aambeien.

Zinkstearaat verhoogt het hechtend vermogen van poeders, is jeukstillend en waterafstotend.

Zinkoxide is met moderne technieken zo fijn te verdelen dat zalven met zinkoxide volledig transparant worden. Het wordt toegepast in cosmetische producten als zonnebrandcrèmes, lipcrèmes en haarverzorgingsmiddelen. Ook dient het als UV-protectie in plastics, textiel, verven en lakken.

Wit pigment

Zinkoxide of zinkwit wordt gebruikt als witte pigmentstof in olie­verf. Het is minder dekkend dan het vroeger veel gebruikte loodwit, maar ook veel minder giftig. Bovendien heeft het als voordeel dat de verf bij inwer­ken door zwavelverbindingen niet zwart kleurt (zinksulfide is wit). In de gewone verfsoorten is zinkwit vrijwel geheel ver­dron­gen door titaanwit.

Zinkoxide dient tevens als pigment (en vulstof) voor gummi, rubber, plastic en voor aardewerk, email en porselein. Het bekende Chinees wit bevat zinkoxide als pigment.

Rubberbereiding

Het vulkanisatieproces bij de bereiding van rubbers is te versnellen door de toevoeging van zinkverbindin­gen. Welke zinkverbinding men toepast is afhankelijk van het soort rubber en de gewenste mate van vernetting. Voorbeelden zijn zinkoxide, bis(dimethyldithiocarbamato)zink of zinkmercap­tobenzothi­azol.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

  • Lagers (met 22 % Al)
  • Lettermetaal
  • Messing (koper met max 45 % Zn)
  • Muntmateriaal  (Zn met 0,8 % Cu; bijv. voor de dollarcent)
  • Soldeer
  • Carburator, benzinepomp, deur­knop, lamphuis, diverse huishoudelijke apparatuur en speelgoed (spuitgietwerk)
  • Textielkleuring (Zn-stof)
  • Vliegtuigbouw (met Al en Cu)
  • Vuurwerk
  • Winning van metalen (o.a. goud, zilver, cadmium)

 

Veel toegepaste zinklegeringen zijn:
– Prestal® (78 % Zn, 22 % Al), even sterk als staal, maar veel gemakkelijker te verwerken.
– Zamak® (Zn met ca. 3,9 – 4,3 % Al, 0 – 3 % Cu en 0,03 – 0,06 % Mg), vooral voor gietwerk

In verbindingen

Bereiding polyacrylvezelsZnCl2
Boormodder (binden van HS)ZnCO3
Conserveren van houtZn(CH3COO)2, ZnSO4, zinknaftenaat
Conserveren van papierZn(C2H5)2
CosmeticaZinkstearaat
ElektrokeramiekZnO
Geneesmiddel:
Adstringens, bij ontsteking van het oogbindvlies en bij aambeienZnSO4
Behandeling van suikerziekteZinkinsuline
Desinfectiemiddel, bij vuile wonden en zwerenZnCl2
Desinfectiemiddel voor huid en ogenZn(CH3COO)2
Gorgeldrank bij keelaandoeningen (4 % oplossing)ZnSO4, ZnCl2
Oogdruppels (o.a. tegen bindvliesontsteking)ZnSO4, 0,25 % oplossing
Tegen griep (zuigtablet met 13 mg Zn)Zinkgluconaat
Bij zinktekortZnSO4, zinkgluconaat
GlasZnO
Glas met hoge brekingsindex, glazuur, email, porseleinZnF2
Glijmiddel bij bereiding kunststoffenZinkstearaat
Raffinage aardolieZnCl2
RattengifZn3P2
SoldeervloeistofZnCl2
Veevoeder(additief)Zinkverbindingen
Vlamwerend middel voor kunststofZnB2O4
Vlamwerend middel voor textielZn(CH3COO)2
Vloeimiddel bij het lassenZnF2
Vulmiddel voor kitten en lijmenZnO
Waterdicht maken van cementZnSiF6
Waterdicht maken van textielZinkstearaat
ZilverpoetsmiddelZn(CH3COO)2
ZonnecellenZnO

Naam

De naam zink komt van het Oud duitse woord Zinke, dat scherpe punt of tand betekent. Aan het begin van de zestiende eeuw was de bekende alchemist Paracelsus (foto) de eerste die de term gebruikte, vanwege de vorm van de metaal­deeltjes bij de bereiding van zink in een smeltoven.

Ontdekking

Zink werd reeds in de 13e eeuw in India geproduceerd uit zinkoxide en houts­kool. Dit is een zeer moeilijk proces, aangezien zink verdampt bij de temperatuur van de reactie (ongeveer 1.000 °C). Bovendien mag de zinkdamp, vanwege de grote reacti­viteit, niet in aanra­king komen met zuur­stof (lucht) of kooldioxide. De zinkdamp wordt opgevangen en afgekoeld.

Het bereiden van zinklegeringen uit ertsmengsels vereiste een minder geavan­ceerde techniek. Koper-zinklegeringen (messing) werden al rond 1400 v. Chr. in Palestina bereid. Ook op Cyprus paste men deze tech­niek toe.

Tot in de 17e eeuw werd zink in Europa nauwelijks gepro­duceerd. Het meeste zink werd geïmporteerd uit China (onder meer door de Verenigde Oost-Indische Compagnie). Daar werd het al sinds de Ming-dynastie (vanaf 1368) gebruikt als munt materiaal (foto).

Aan de Duitse chemicus Andreas Marggraf wordt de eerste productie van zuiver zink in Europa toegeschreven. Hij verkreeg het in 1746 door het mineraal calamien te verhitten met koolstof en gaf bovendien een gedetailleerde beschrijving van zijn experimenten. Iets dat de Zweedse chemicus Anton von Swab vier jaar eerder had nagelaten.

Vanaf de 18e eeuw wordt zink in Europa op industriële schaal geproduceerd, eerst vooral in Engeland, Duitsland (Silezië) en België. De grote motor achter de zinkindustrie in dat laatste land was Jean-Jacques Daniel Dony. HIj geldt als de pionier van de zinkmetallurgie. Zijn procedé, met meerdere retorten op één oven, werd door Napoleon gepatenteerd in 1810. Dony bedacht ook het gebruik van zink als dakbedekking.

Voorkomen

Zink staat in de buurt van koper op de ranglijst van meest voorkomende elementen in de aardkorst, met een aandeel van 0,0070% op basis van gewicht.

Het menselijk lichaam bevat twee tot vier gram zink; het komt voor in meer dan tweehonderd enzymen.

De EU heeft met de Critical Raw Materials Act in 2022 het element zink op de lijst van schaarse en strategische grondstoffen gezet.

De belangrijkste zinkmineralen zijn:

Calamien of smithsoniet (foto)ZnCO3
Frankliniet(Zn,Mn+2,Fe+2)(Fe+3,Mn+3)2O4
GahnietZnAl2O4
GoslarietZnSO4.7H2O
HemimorfietZn4Si2O7(OH).H2O
HopeïetZn3(PO4)2.4H2O
Sfaleriet of zinkblende(Zn,Fe)S
Willemiet (genoemd naar Koning Willem I)Zn2SiO4
Zinkiet of rood-zinkerts(Zn,Mn)O

Winning

De belangrijkste wingebieden­ liggen in Canada, Australië, Rusland, China, Peru, de Verenigde Staten van Ameri­ka, Mexico, Japan, Zuid-Afrika, Namibië, Bolivia, Algerije en Tunesië.

Kleine vindplaatsen zijn er nog in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, Ierland, Griekenland, Oostenrijk, Polen, Zweden en Finland. Er wordt echter nog nauwelijks erts gewonnen op deze plaatsen.

Vroeger werd ook in België zinkerts gewonnen in het Maasbekken en in de streek van Tubize. De naam van het belangrijkste zinkerts komt terug in die van de gemeente La Calamine.

Bereiding

Vroeger

Het allereerste zink werd bereid door reductie van zinkoxide dat via roosten was verkregen uit zinkblende of calamien. De reductie vond plaats met koolstof bij een werktem­peratuur boven het kook­punt van zink, zodat dit als damp vrijkwam. Daarbij was het van belang dat de (reactieve) damp niet met lucht (zuurstof) in aanraking kon komen. Daarom werd de brandstof verbran­d in de ruimte waarin ook de reductie plaats­vond. Een deel van het ge­vormde zink werd daarbij echter geoxi­deerd door de aanwezige koolstofdioxide:

Zn  +  CO2     ZnO  +  CO

Daardoor was het onmogelijk zeer zuiver zink te verkrij­gen.

Tegenwoordig

Ook nu nog wordt zink bereid uit zinkblende of calamien. Na een serie voorbewerkingen die het zinkgehalte doen toenemen wordt het mineraal verhit of geroost tot ruw zinkoxide. De bij het roosten ontstane zwaveldioxide wordt gebruikt voor de productie van zwa­vel­zuur. Voor het concentreren van de zinkverbindingen uit het erts worden tegenwoordig ook bacteriën gebruikt.

Het verkregen zinkoxide wordt in een elektrische oven (bij ca. 1.400 °C) gereduceerd met cokes. Om oxida­tie te voorko­men besproeit men het ontstane zink (in damp­vorm) met lood, waarin het snel oplost. Na scheiding van de beide metalen verkrijgt men redelijk zuiver zink (ca. 99 %). Dat is via vacuümdestillatie te zuiveren.

Door vanaf het begin van het proces tegelijk met lood– en zinkerts te werken ontstaat een mengsel van lood en zink, waarbij het probleem van oxidatie van zink wordt voorko­men.

Het merendeel van het vandaag de dag geproduceerde zink ontstaat via elektro­lytische weg. Zinkoxide wordt daarvoor opgelost in verdund zwavelzuur waarna elektrolyse volgt met een aluminiumkathode. De grootste fabrieken voor de winning van zink via elektrolyse bevinden zich in België. Het verkregen zink is zeer zuiver: 99,99%.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Zink - Periodic Videos
Filmpje
Zink - Periodic Videos
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen zink
Afbeelding
Elektronenschillen zink
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zink
Afbeelding
Zink
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zink
Afbeelding
Zink
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zink
Afbeelding
Zink
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zink
Afbeelding
Zink
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Zink plaat
Afbeelding
Zink plaat
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Zink - Royal Society of Chemistry
Podcast
Zink - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje