Hoe herken je redoxreacties?
kennisclip Alle uitlegfilmpjes

Uitlegfilmpje

Hoe herken je redoxreacties?

In dit filmpje legt Lotte je uit hoe je redoxreacties kunt herkennen. Ze geeft je twee tips die jij op de scheikundetoets kunt gebruiken om te bepalen of een reactie een redoxreactie is.Geen zin om een filmpje te bekijken? Hieronder lees je de tekst:

Hoi, ik ben Lotte van de Sisters in Science en vandaag ga ik je uitleggen hoe je redoxreacties kunt herkennen.

In een redoxreactie worden elektronen overgedragen.

Als een elektron van het ene atoom naar het andere atoom wordt overgedragen, dan vindt hier een ladingsverandering plaats.

De lading van het ene atoom verandert, maar ook van het atoom dat het elektron ontvangt.

Hier kunnen we redoxreacties aan herkennen.

In de praktijk wordt deze elektronenoverdracht, deze stroom van elektronen, gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Maar goed, als jij een toets hebt en er wordt aan jou gevraagd: Is deze reactie een redoxreactie?, heb je natuurlijk helemaal niks aan deze elektriciteit.

Daarom gaan wij nu samen naar een voorbeeldopgave kijken waarin we gaan kijken of de reactie een redoxreactie is.

Dit is opgave 2A uit de oefentoets 5 havo op exactwatjezoekt.nl.

De opgave is als volgt, leg uit of deze reactie een redoxreactie is.

De reactie waar opgave 2A over gaat, is een reactie tussen aluminium en broom.

Waar gaan we nou beginnen, nou we beginnen met het zoeken naar of er hier nou ladingsveranderingen plaatsvinden.

Dat is hoe we redoxreacties kunnen herkennen.

Maar waar moeten we nou beginnen met zoeken?

Dat is gelijk tip 1, begin altijd bij het metaalatoom.

In een redoxreactie is het niet alleen zo dat de lading van een metaalatoom kan veranderen, maar het is wel een hele goede manier om te beginnen met zoeken.

Als er geen ladingsverandering bij een metaalatoom plaatsvindt dan zoeken we natuurlijk gewoon verder.

Oké laten we naar de reactie kijken. We gaan dus beginnen bij de metaalatomen, tip 1.

Nou het metaalatoom in deze reactie is aluminium.

Voor de pijl kunnen we zien dat aluminium neutraal geladen is.

En na de pijl zien we ook dat aluminium ongeladen is, in het zout.

Nou daar schieten we ook niks mee op.

Maar als we beter kijken kunnen we zien dat aluminium in het zout zit en zouten bestaan altijd uit ionen.

Dus als we de ladingen van de ionen kunnen bekijken kunnen we zien of hier een ladingsverandering heeft plaatsgevonden.

Dit is precies tip 2. Zoek altijd uit wat de ladingen van de ionen zijn in de zouten.

Laten we deze tip gelijk gaan gebruiken.

Laten we eens gaan kijken uit welke ionen het zout aluminiumbromide bestaat.

Dat bestaat uit Al3+ en 3 ionen Br-.

Hé, maar nu zien we eigenlijk dat aluminium voor de pijl neutraal geladen is en na de pijl een lading van 3+ heeft.

Dus we kunnen zien dat deze reactie daadwerkelijk een lading verschil tot gevolg heeft. Namelijk…

Nu kunnen we dus zien dat de lading van het aluminiumatoom is veranderd en dit is precies waaraan we een redoxreactie kunnen herkennen.

Dus we kunnen concluderen dat deze reactie een redoxreactie is.

Laten we hem nog een keer kort samenvatten.

Als jij nou wordt gevraagd op een toets of een bepaalde reactie een redoxreactie is dan weten we nu precies wat we moeten doen.

We moeten namelijk zoeken naar een ladingsverandering.

Dat kun je heel makkelijk doen aan de hand van twee tips.

Nummer 1, kijk nou als eerst naar de metaalatomen. Het is niet alleen zo dat metaalatomen van lading veranderen, maar het is wel een goed startpunt.

En tip 2, ontleed daarna altijd de zouten. Kijk uit welke ionen de zouten bestaan.

Wil je nou meer weten over redoxreacties, wat nou precies het verschil is tussen een oxidator en een reductor, kijk dan onze andere filmpjes op exactwatjezoekt.nl.

Wij zijn Noor, Lotte en Mimi van de Sisters in Science.

Wil je meer van ons zien? Volg ons dan op Instagram op SistersinScience_NL.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit?
Noor legt uit uit welke componenten een EC bestaat.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Waar zitten de + en - elektrode in een EC? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Waar zitten de + en - elektrode in een EC?
Lotte laat je zien waar ze zitten in een elektrochemische cel.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Het opladen van een elektrochemische cel Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Het opladen van een elektrochemische cel
Lotte legt uit wat er dan in de elektrochemische cel gebeurt.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Hoe bewegen elektronen en ionen in een EC? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Hoe bewegen elektronen en ionen in een EC?
Noor laat de richting in een elektrochemische cel zien.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Hoe werkt de waterstofbrandstofcel? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Hoe werkt de waterstofbrandstofcel?
Noor legt het uit en laat zien welke er reacties plaatsvinden.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Het verschil tussen de reductor en de oxidator Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Het verschil tussen de reductor en de oxidator
Lotte laat je het zien in dit filmpje.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Uitleg over zouten en oplosvergelijkingen Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | Vmbo | 4 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Uitleg over zouten en oplosvergelijkingen
Noor legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Ontstaan ionen en werking loodaccu’s Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Ontstaan ionen en werking loodaccu’s
Noor legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon (A)polair, dipool-dipoolbinding en H-brug Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
(A)polair, dipool-dipoolbinding en H-brug
Mimi legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Verschil tussen redox en zuur-base Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Vwo | Havo | 4 | 3 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Verschil tussen redox en zuur-base
Lotte legt het uit in dit filmpje!
Bekijk het filmpje