Redoxreacties
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Redoxreacties

Deze oefentoets bestaat uit negen vragen over het onderwerp redoxreacties.
De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef aan welke soort reactie de onderstaande reacties zijn.

a)

De reactie tussen calciumoxide en zoutzuur, waarbij water en een oplossing van calciumhydroxide ontstaat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

De reactie tussen zwavel en aluminium waarbij aluminiumsulfide ontstaat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

De reactie tussen oplossingen van calciumchloride en natriumcarbonaat, waarbij onder andere vast calciumcarbonaat ontstaat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

De reactie tussen azijnzuur en ammoniak, waarbij naast water ook ammoniumacetaat ontstaat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Leg uit waarom metalen altijd een reductor zijn.

Vraag 3

Bekijk onderstaande reactie:

Leg uit welk deeltje reageert als oxidator.

Vraag 4

Geef indien de reactie verloopt de halfreacties en de totaalreactie:

De volgende hints gelden voor vragen a t/m e.

a)

Kaliumpermanganaat-oplossing en zwaveldioxide gas

b)

Natriumjodide-oplossing en een aangezuurde kaliumdichromaat-oplossing

c)

Ozongas en een ijzer(II)sulfaat-oplossing

d)

Zinkchloride-oplossing en een ijzer(III)bromide-oplossing

e)

Kaliumjodide-oplossing en een natriumthiosulfaat-oplossing

Vraag 5

Geef de halfreacties voor de volgende redoxkoppels:

De volgende hints gelden voor vragen a t/m e.

a)

HClO / Cl2 in basisch milieu

b)

N2H5+ / N2O4

c)

P2O5 / PH3 in zuur milieu

d)

Methanol / methaan in zuur milieu

e)

Ethaanzuur / oxaalzuur

Vraag 6

Geef van de volgende mengsels totaalreactie die verlopen. Je zult sommige halfreacties zelf op moeten stellen.

a)

In een oplossing reageert ClO2 met thiosulfaat-ionen tot onder andere     ClO. De reactie vindt plaats in basisch milieu.

b)

Palladium (Pd) wordt omgezet in PdCl42— met behulp van CuCl42—. Hierbij ontstaat CuCl2.

c)

In een aangezuurde oplossing die chloride-ionen bevat reageren IO3 en Cu met elkaar. Als joodhoudend deeltje ontstaat uitsluitend ICl2, ook ontstaan er koper(II)-ionen.

d)

Kwarts (SiO2)reageert in een zuur milieu met lithium. Hierbij ontstaan lithium-ionen en vast silicium.

Vraag 7

Nitrificatie is een proces waarbij uit in de natuur voorkomende ammonium-ionen omgezet worden in nitriet-ionen. Dit is een redoxreactie waarbij ammonium-ionen als reductor optreedt. Bij dit proces reageert zuurstof uit de lucht als oxidator, en wordt hierbij omgezet tot onder andere water.

Geef de halfreacties en de totaalreactie voor dit proces.

Vraag 8

Als warm geconcentreerd zwavelzuur aan amino-ethaanzuur (C2H5O2N) wordt toegevoegd, treedt een redoxreactie op. Bij deze reactie ontstaan, CO2, SO2, NH4+ en H2O.

a)

Geef van deze redoxreactie de vergelijkingen van de halfreacties en leid  daaruit de vergelijking van de totaalreactie af.

Onder invloed van bacteriën wordt ammoniak in aeroob milieu geoxideerd tot nitraat:

NH3 + 2 O2 → H+ + NO3 +H2O

b)

Geef van deze redoxreactie de vergelijkingen van beide halfreacties.

Vraag 9

In voedsel kunnen nitraationen voorkomen, die in het lichaam kunnen worden omgezet in schadelijke nitrietionen (NO2). Men kan aantonen dat nitraationen   in een oplossing aanwezig zijn door aan deze oplossing zwavelzuur en koperkrullen toe te voegen. Bij verwarming kleurt de oplossing blauw en ontstaat het bruine gas NO2.

a)

Geef de reactievergelijking van deze reactie.

Om te bepalen hoeveel nitraat zich in een oplossing bevindt, wordt het nitraat omgezet in ammoniak. Daartoe wordt aan de oplossing aluminium en natronloog toegevoegd. Er treedt een redoxreactie op waarbij, naast ammoniak, uitsluitende AlO2— ontstaat.

b)

Geef met behulp van halfreacties de vergelijking van deze reactie.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren en basen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Zuren en basen
Oefentoets over zuur-base reacties, de PH en indicatoren.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - reacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - reacties
Oefentoets over addities, substituties en eliminaties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over structuur- isomerie en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Mechanismen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Mechanismen
Oefentoets over reactie- mechanismen en lading.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Lewisstructuren
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Lewisstructuren
Oefentoets over VSEPR, vrije elektronenparen en de octetregel.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over lading, oxidatoren en reductoren.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon DNA naar wens aanpassen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
DNA naar wens aanpassen
John vertelt over zijn ontdekking van het CRISPR-Cas systeem.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje