Kunst met staalwol
Alle eindexamens

Eindexamen

Kunst met staalwol

Dit zijn opgaven 8 t/m 15 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

Kunst met staalwol

Een vmbo-afdeling Grafimedia heeft een fotoproject met de naam ‘Lightpainting’. Leerlingen vullen een garde met staalwol en maken de garde vast aan een ketting.

Vervolgens houden ze een batterij tegen de staalwol, zodat kortsluiting ontstaat. Hierdoor begint de staalwol te gloeien (zachtjes te branden). Door de garde met brandende staalwol aan de ketting rond te slingeren, kunnen daarvan kunstzinnige foto’s worden gemaakt. Het kunstzinnige effect op de foto wordt onder meer veroorzaakt door het ontstaan van wegvliegende gloeiende vaste deeltjes.

Vraag 8 (1 punt)

Door kortsluiting van de batterij wordt aan een verbrandingsvoorwaarde voldaan (regels 4 tot en met 6).
Welke verbrandingsvoorwaarde is dit?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 9 (1 punt)

Hoe worden de gloeiende vaste deeltjes (regel 11) genoemd?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 10 (1 punt)

Door de garde harder rond te slingeren wordt het gloeien feller. Hieronder staan drie redenen voor dit fellere gloeien.

  1. De reactie versnelt.
  2. De temperatuur gaat omhoog.
  3. Er komt meer zuurstof bij de staalwol.

 

Wat is de juiste volgorde waarin deze redenen een rol spelen?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 11 (1 punt)

Staalwol bestaat voornamelijk uit dunne staaldraadjes en is grijs van kleur. Staal is een legering, die voornamelijk uit ijzer bestaat. Wanneer het branden is gestopt, heeft de vaste stof in de garde een zwarte kleur gekregen. Deze zwarte stof bestaat vooral uit magnetiet, dat kan worden weergegeven met de formule Fe3O4.

Staal bevat behalve ijzer en koolstof nog een andere stof. Geef de naam van deze stof.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 12 (3 punten)

Geef de vergelijking van de verbranding van ijzer tot magnetiet. Vermeld ook de toestandsaanduidingen.

Vraag 13 (1 punt)

Magnetiet heeft andere stofeigenschappen dan staalwol. Een daarvan is de kleur.

Geef nog een stofeigenschap waarin deze stoffen verschillen.

Vraag 14 (1 punt)

In magnetiet komen twee soorten ijzerionen voor: Fe2+ en Fe3+. Wat is de verhouding Fe2+ : Fe3+ in Fe3O4?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 15 (2 punten)

Bereken het massapercentage ijzer in Fe3O4.

Gebruik voor Fe3O4 de massa 231,4 (u).

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1 deel 3.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Zelfhelende verf
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zelfhelende verf
Vragen 18 t/m 26 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Pauzevlam
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pauzevlam
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Diwaterstofmonosulfide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diwaterstofmonosulfide
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kaliumchloraat
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kaliumchloraat
Vragen 34 t/m 40 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kresolrood
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kresolrood
Vragen 41 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Rood-wit-blauw
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Rood-wit-blauw
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Grafeen
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Grafeen
Vragen 16 t/m 23 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Ontbrekend etiket
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Ontbrekend etiket
Vragen 31 t/m 37 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer