Biochemie
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Biochemie

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp biochemie.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Gelatine is een eiwit dat op grote schaal wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. Het bevat 19 verschillende aminozuren. De eiwitmoleculen waaruit gelatine is samengesteld, bevatten gemiddeld 1000 aminozuureenheden. Hieronder is de structuurformule van een karakteristiek gedeelte van een gelatinemolecuul weergegeven.

 

 

a)

Geef de 3-lettersymbolen van de drie aminozuren waaruit dit gedeelte is gevormd in alfabetische volgorde.

Bijvoorbeeld ala,cys,phe

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Er is een middel op de markt, gewrichtsgelatine genoemd, dat goed zou zijn voor de gewrichten. Gewrichtsgelatine bestaat uit het mengsel van aminozuren dat is ontstaan door gelatine volledig te hydrolyseren. In tabel 1 staan gegevens over de aminozuren in gewrichtsgelatine. De som van de massa’s van de aminozuren (117 g) is groter dan de massa van de gelatine (100 g) waaruit ze zijn gevormd.

b)

Geef aan waarom de som van de massa’s van de afzonderlijke aminozuren groter is dan de massa van de gelatine waaruit ze zijn gevormd.

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat het aminozuur glycine het meest voorkomt in gewrichtsgelatine. Met behulp van gegevens uit tabel 1 en door gebruik te maken van onder andere Binas-tabel 67H/ScienceData 13.7c  kan worden berekend in welke molverhouding glycine en valine voorkomen in gewrichtsgelatine.

c)

Geef deze berekening. Wat is het gehele getal dat op de puntjes moet staan in de volgende zin? Aantal mol glycine : aantal mol valine = … : 1,0.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Papier bestaat voornamelijk uit cellulose. Cellulose is een polymeer dat is opgebouwd uit glucose-eenheden. Een stukje van de structuurformule van cellulose is hieronder getekend:

 

Geef de vergelijking in structuurformules voor de hydrolyse van dit stukje cellulose. Bij de hydrolyse wordt de binding tussen de twee getekende glucose-eenheden verbroken.

Vraag 3

In het midden van een eiwit komt het stukje  ~Ser-Phe-Met~. Onder invloed van een enzym wordt alleen de peptidebinding tussen fenylalanine en methionine verbroken. Geef de vergelijking van deze reactie in structuurformules.

Vraag 4

Het bedrijf Croda laat zien dat duurzaamheid, innovatie en economische doelen uitstekend samen kunnen gaan:

 

Een voorbeeld van een onverzadigd vetzuur (regel 2) is hieronder in een vereenvoudigde structuurformule weergegeven:

a)

Leid af dat dit vetzuur onverzadigd is. Gebruik hierbij bovenstaande vereenvoudigde structuurformule.

b)

Het ‘splitsen’ (regels 1 en 2) kan gebeuren door het vet te laten reageren met water.

 

Geef, in structuurformules, de vergelijking weer van de reactie van een vet met water. Gebruik daarvoor een vet waarin twee eenheden palmitinezuur en één eenheid stearinezuur zijn veresterd met glycerol. Noteer het koolwaterstofgedeelte van palmitinezuur als C15H31 en dat van stearinezuur als C17H35.

Alkeenmetathese (regel 11) is een gekatalyseerde reactie die plaatsvindt tussen twee onverzadigde koolstofverbindingen. In deze reactie worden twee dubbele bindingen verbroken en twee nieuwe dubbele bindingen gevormd. Er is sprake van zelfmetathese wanneer als beginstof slechts één soort koolstofverbinding reageert. Het proces van zelfmetathese is in figuur 1 schematisch weergegeven. R1 en R2 stellen verschillende restgroepen voor.

Bij de zelfmetathese van oliezuur (Binas-tabel 67G2 of ScienceData-tabel 13.2g) ontstaat octadec-9-eendizuur (zie figuur 2) en één andere stof (stof X).

c)

Geef de structuurformule van stof X, die ontstaat bij de zelfmetathese van oliezuur.

Vraag 5

Een dipeptide is een stof waarvan de moleculen zijn ontstaan door koppeling van twee aminozuurmoleculen. Hierbij wordt een peptidebinding gevormd. Wanneer men in een oplossing asparaginezuur (Asp) en fenylalanine (Phe) laat reageren, ontstaat een groot aantal verbindingen, waaronder vier dipeptiden. Een van die dipeptiden kan worden weergegeven als Asp – Phe. Dit dipeptide is een belangrijk tussenproduct bij de bereiding van aspartaam, een kunstmatige zoetstof.

a)

Geef de structuurformule van het dipeptide Asp – Phe. Maak daarbij gebruik van Binas-tabel 67H/ScienceData 13.7

b)

Geef de formules van de drie andere dipeptiden die ontstaan wanneer men in een oplossing Asp en Phe laat reageren. Gebruik daarbij de drie-letter-symbolen om de aminozuren weer te geven in alfabetische volgorde.

Omdat er zoveel andere stoffen ontstaan wanneer men in een oplossing Asp en Phe laat reageren, zoekt men naar andere manieren om het dipeptide Asp – Phe te bereiden. Onderzoekers zijn er onlangs in geslaagd om uit een oplossing waarin Asp en Phe voorkomen, uitsluitend het dipeptide Asp – Phe te bereiden. Zij maakten daarbij onder andere gebruik van genetisch veranderde bacteriën. Deze bacteriën maken uit een oplossing waarin Asp en Phe voorkomen, een polymeer dat als volgt kan worden weergegeven:

De onderzoekers hebben het gevormde polymeer vervolgens onder invloed van een enzym gehydrolyseerd. Daarbij verkregen ze het dipeptide Asp – Phe.

c)

Geef een reden waarom een enzym wordt gebruikt bij de hydrolyse van het polymeer.

Bekijk ook eens

studieorientatie icoon Een kloppend biomateriaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een kloppend biomateriaal
Dan Jing doet onderzoek naar biomaterialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Science fiction wordt werkelijkheid Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Science fiction wordt werkelijkheid
Feringa doet onderzoek naar nanobots voor geneeskunde.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een nieuwe generatie antibiotica Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een nieuwe generatie antibiotica
Nathaniel is op zoek naar nieuwe soorten antibiotica.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Wat we van zuidpool-vissen kunnen leren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Wat we van zuidpool-vissen kunnen leren
Ilja doet onderzoek naar antivrieseiwitten.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Biochemie
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Biochemie
Oefentoets over aminozuren, enzymen en eiwitten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren-basen
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Zuren-basen
Oefentoets over zuur-basereacties en pH berekenen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Elektrochemische cel en batterij
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Elektrochemische cel en batterij
Oefentoets over redoxreacties in elektrochemische cellen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over lading, oxidatoren en reductoren.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje