Drinkwaterproductie
Alle eindexamens

Eindexamen

Drinkwaterproductie

Dit zijn opgaven 23 t/m 30 uit het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1.

Wil je bij opgave 1 starten? Ga dan naar het begin van dit examen.

 

Drinkwaterproductie

In Friesland wordt water uit de bodem opgepompt om er drinkwater van te maken. Het opgepompte water bevat nog ongewenste stoffen en is lichtgeel van kleur. Het drinkwater wordt daarom geproduceerd via onder meer de volgende stappen:

  1. Water wordt uit de bodem opgepompt.
  2. Het opgepompte water wordt in contact gebracht met veel lucht. Sommige stoffen die vies smaken, zoals ijzerverbindingen, vormen daarbij vlokjes.
  3. Het vloeibare mengsel wordt gezeefd in bakken die gevuld zijn met fijn zand. De vlokjes blijven achter.
  4. Met natronloog worden calciumionen en magnesiumionen in het water omgezet tot calciumhydroxide en magnesiumhydroxide, die vervolgens worden verwijderd.
  5. Daarna worden de stoffen verwijderd die de lichtgele kleur veroorzaken. Hierbij wordt een ionenwisselaar gebruikt.

Ten slotte wordt het gereinigde water het leidingnet ingepompt.

 

Vraag 23 (1 punt)

Vóórdat het water wordt opgepompt (stap 1) wordt het steeds anders benoemd.

In welke volgorde verandert deze naam?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 24 (1 punt)

Tijdens stap 2 kunnen ijzerionen omgezet worden tot Fe(OH)3. De vergelijking van deze reactie is hieronder onvolledig weergegeven.

4 Fe2+ + O2 + … H2O + 8 HCO3 → 4 Fe(OH)3 + 8 CO2

Welke coëfficiënt voor H2O maakt de vergelijking kloppend?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 25 (1 punt)

Bereken hoeveel kg O2 nodig is om 50,0 kg Fe2+-ionen om te zetten volgens de gegeven vergelijking.

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 26 (1 punt)

Geef aan op welk verschil in stofeigenschap stap 3 berust.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 27 (2 punten)

In onderstaande tabel staan enkele gegevens van het opgepompte water en het gezuiverde drinkwater:

Leg uit dat uit de tabel blijkt dat ontharding van het opgepompte water heeft plaatsgevonden bij de bereiding tot drinkwater. Vermeld in je uitleg de namen van twee betrokken ionsoorten.

Vraag 28 (1 punt)

Uit de tabel blijkt dat de zuurgraad verandert bij de zuivering. Zijn het opgepompte water en het gezuiverde drinkwater zuur, basisch of neutraal?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 29 (2 punten)

Een Fries drinkwaterbedrijf produceert 2,5 x 1010 L drinkwater per jaar.

Bereken aan de hand van de gegevens uit de tabel hoeveel kg ijzerionen minimaal per jaar verwijderd wordt.

Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers en gebruik ^ als het exponent in je antwoord (6,7×10-2 = 6,7×10^-2).

Let op: op een examen verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 30 (1 punt)

Wat gebeurt er in een ionenwisselaar met de stoffen die de kleur in het water veroorzaken (stap 5)?

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Ga naar de volgende opgaven van het eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2023 tijdvak 1 deel 5.

Bron: examenblad.nl

 

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Pauzevlam
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Pauzevlam
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Wratten
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Wratten
Vragen 8 t/m 17 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Zelfhelende verf
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Zelfhelende verf
Vragen 18 t/m 26 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Diwaterstofmonosulfide
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Diwaterstofmonosulfide
Vragen 27 t/m 33 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kaliumchloraat
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kaliumchloraat
Vragen 34 t/m 40 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Kresolrood
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kresolrood
Vragen 41 t/m 49 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 2.
Lees meer
studiehulp icoon Rood-wit-blauw
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Rood-wit-blauw
Vragen 1 t/m 7 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Kunst met staalwol
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Kunst met staalwol
Vragen 8 t/m 15 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Grafeen
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Grafeen
Vragen 16 t/m 23 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer
studiehulp icoon Cijfers en letters
NaSk2 | Vmbo | 4
Eindexamen
Cijfers en letters
Vragen 24 t/m 30 uit eindexamen NaSk2 vmbo-gl en vmbo-tl 2021 tijdvak 1.
Lees meer