Bindingen
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Bindingen

Deze oefentoets bestaat uit acht vragen over het onderwerp bindingen.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, sommige vragen hebben geen ‘Controleer antwoord’ knop. Controleer hier zelf je antwoord met behulp van de hints en uitwerking. 

Vraag 1

Leg uit welke bindingen aanwezig zijn in de volgende stoffen. De onderstaande hints zijn voor vraag a t/m d.

Je kunt je antwoorden checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. In het invulveld vul je alleen de naam van de bindingen in.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat. 

a) Vast Aluminium

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b) Gasvorming methaan (CH4)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c) Vloeibaar hexaan (C6H14)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d) Vloeibaar methanol (CH3OH)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Leg met behulp van begrippen op microniveau uit waarom ethanol (CH3CH2OH) een hoger kookpunt heeft dan butaan (C4H10).

Vraag 3

Leg uit welke bindingen er gevormd worden bij volgende reacties. De hint hieronder is voor vraag a en b.

Je kunt je antwoorden checken met de ‘Controleer antwoord’ knop. In het invulveld vul je alleen de naam van de bindingen in.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat. 

a)

Reactie: de verbranding van magnesium.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Reactie: verbranding van methaan (CH4). Ga er vanuit dat de reactieproducten in de gasfase zijn.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 4

Leg bij de volgende stoffen uit of de stof wel of geen stroom geleidt. Zo ja, leg uit welke deeltjes zorgen voor stroomgeleiding.
De onderstaande hints zijn voor vraag a t/m d.

Je kunt je antwoorden checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
In het invulveld vul je antwoord op de volgende manier: ‘ja, deeltje’ of ‘nee’. Bijvoorbeeld: ja, waterstof  
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat. 

a) Vloeibaar kwik

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b) Vast aluminiumchloride

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c) Vloeibaar water

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d) Een oplossing van natriumbromide

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5

Boorcarbide (B4C) is één van de hardste stoffen die bestaan. Ook heeft de stof een uitzonderlijk hoog smeltpunt van 3036 K.
De extreme hardheid en het hoge smeltpunt van boorcarbide hebben de interesse gewekt van Michiel en Huib. Zij gaan op zoek naar informatie over de microstructuur van boorcarbide.
Michiel vindt in diverse bronnen de volgende structuurformule:

 

Huib vindt de volgende beschrijving:
Boorcarbide is een keramisch materiaal waarin de atomen elkaar in een driedimensionaal netwerk bijeenhouden met covalente bindingen.
Zij discussiëren over de verklaring van de macroscopische eigenschappen (grote hardheid en hoog smeltpunt) van boorcarbide aan de hand van de informatie die zij hebben gevonden. Samen komen zij tot de conclusie dat deze verklaring niet gegeven kan worden met Michiels informatie, maar wel met Huibs informatie.

a)

Leg uit dat de verklaring niet gegeven kan worden met Michiels informatie.

b)

Leg uit dat de verklaring wel gegeven kan worden met Huibs informatie.

Vraag 6

Dit is de structuurformule van hydrochinon.

Geef aan hoe zowel een watermolecuul als een waterstofperoxidemolecuul aan het hydrochinonmolecuul kunnen binden door middel van waterstofbruggen. Teken daarbij het watermolecuul en het waterstofperoxidemolecuul in structuurformules en geef de waterstofbruggen weer met stippellijntjes (• • •).

Vraag 7

Jood (I2) is slecht oplosbaar in water. Als er kaliumjodide aan water wordt toegevoegd zijn er jodide (I-) ionen aanwezig. Uit joodmoleculen en jodide-ionen  worden I3  ionen gevormd. De I3 ionen worden door watermoleculen gehydrateerd. Hierdoor lost het jood beter op. Een I3 ion wordt schematisch zo weergegeven:

a)

Verklaar waarom jood slecht oplosbaar is in water. Licht je antwoord toe op microniveau.

b)

Teken in structuurformules drie watermoleculen die het I3 ion hydrateren. 

Vraag 8

Gadodiamide (zie tekening hierboven) is goed oplosbaar in water. De gadodiamide-deeltjes blijven in de oplossing intact en vallen niet uiteen tot ionen.

Leg uit op microniveau dat gadodiamide goed oplosbaar is in water.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit? Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Havo | Vwo | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Elektrochemische cel: hoe ziet die eruit?
Noor legt uit uit welke componenten een EC bestaat.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Micro-, meso- en macroniveau Indicatie dat de post een filmpje is
Scheikunde | Havo | Vwo | 3 | 4 | 5 | 6
Uitlegfilmpje
Micro-, meso- en macroniveau
Noor legt uit wat dit zijn en hoe je de niveaus herkent.
Bekijk het filmpje
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals, etc).
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving en formules van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid en energie
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid en energie
Oefentoets over reactiesnelheid en energie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over het berekenen van molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over naamgeving in de organische chemie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Gehaltes (TGG, %, dichtheid)
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Gehaltes (TGG, %, dichtheid)
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over protonen, neutronen en elektronen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Hoe vormt een atoombinding? Indicatie dat de post een filmpje is
NaSk2 | Scheikunde | Havo | Vmbo | Vwo | 2 | 3 | 4
Uitlegfilmpje
Hoe vormt een atoombinding?
Lotte legt het uit en laat zien hoe je deze binding tekent.
Bekijk het filmpje