Bindingen
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Bindingen

Deze oefentoets bestaat uit zes vragen over het onderwerp bindingen.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef van de volgende stoffen aan of dit moleculaire stoffen, zouten of metalen zijn.
En geef aan welke bindingen aanwezig zijn, kies daarbij uit: polaire atoombinding, apolaire atoombinding, VanderWaalsbinding, dipool-dipoolbinding, waterstofbrug, ionbinding, metaalbinding.

De hint geldt voor de vragen a t/m f.

a) Vloeibaar water

b) Cu(s)

c) NaBr

d) C12H11O11(s)

e) NH3

f) Vloeibaar zwavelzuur

Vraag 2

Tijdens een practicum wordt een onbekende stof onderzocht. De resultaten zijn als volgt:

  • De stof heeft een hoog (± 1500K) smeltpunt.
  • In gesmolten toestand geleid de stof elektrische stroom.

 

a)

Leg uit dat je aan deze gevonden eigenschappen nog niet voldoende informatie hebt om vast te stellen of de onbekende stof een zout is.

b)

Leg uit welke proef je zou kunnen uitvoeren om die duidelijkheid wel te krijgen. Geef in je antwoord ook aan welke waarnemingen gedaan kunnen worden en tot welke conclusies deze leiden.

Vraag 3

Stofeigenschappen zijn eigenschappen op macro-niveau die te verklaren zijn door te kijken naar de eigenschappen op micro-niveau (de bindingen tussen atomen, ionen en moleculen).

Leg de volgende beweringen op macro-niveau uit door een beschrijving te geven van de stoffen op micro-niveau.

 

a)

Methylpropaan (C4H10) heeft een hoger kookpunt dan ethaan (C2H6).

b)

Ethanol (C2H5OH) lost beter op in water dan ethaan (C2H6).

c)

Het smeltpunt van ijzer is hoger dan dat van waterstofchloride.

d)

Butanol (C4H9OH) lost beter op in water dan hexanol (C6H13OH).

Vraag 4

Waterstofhypochloriet (HOCl) heeft de structuurformule die hieronder afgebeeld is.

a)

Leg uit of het zuurstofatoom in deze situatie de edelgasconfiguratie heeft.

b)

Leg uit of waterstofhypochloriet dipool-dipoolbindingen kan vormen.

Vraag 5

Waterstofhypochloriet (HOCl) heeft de structuurformule die hieronder afgebeeld is.

Grafeen is een laagje koolstofatomen van slechts één atoom dik. In de afbeelding hieronder is de structuur van grafeen weergegeven. Elk bolletje is een koolstofatoom en elk staafje tussen bolletjes is een atoombinding.

Figuur 1

Grafeen geleidt elektrische stroom. Als elk staafje dat in figuur 1 is getekend een enkele atoombinding voorstelt, dan kan de stroomgeleiding in grafeen verklaard worden door de aanwezigheid van elektronen die niet betrokken zijn bij deze bindingen tussen de C atomen.

Leg uit hoeveel elektronen per C atoom betrokken zijn bij stroomgeleiding. Ga bij je uitleg uit van een C atoom in het midden van het model voor grafeen in de afbeelding.

Vraag 6

Een leerling trekt aan de hand van bovenstaande tabel de volgende conclusie: “Hoe lager de massa, hoe hoger het kookpunt.”

a)

Leg uit waarom deze conclusie onjuist is, betrek in je antwoord de intermoleculaire bindingen.

b)

Verklaar het verschil in kookpunt tussen chloormethaan en ethanol.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Stereochemie
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Stereochemie
Oefentoets over asymmetrie, cis-trans en spiegelbeeldisomerie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving, formules en lading van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Rekenen aan reacties
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Rekenen aan reacties
Oefentoets over het omrekenen van massa, volume en mol.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid
Oefentoets over katalysatoren en rekenen aan reactiesnelheden.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over rekenen aan molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Gehaltes
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Gehaltes
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Energie
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Energie
Oefentoets over reactiewarmte en energieveranderingen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Evenwichten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Evenwichten
Oefentoets over evenwichtsreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over atoombouw en isotopen.
Bekijk de toets