Lewisstructuren
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Lewisstructuren

Deze oefentoets bestaat uit vier vragen over het onderwerp lewisstructuren.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef de Lewisstructuur van de volgende stoffen waarbij alle atomen voldoen aan de octetregel.

a)

HCN

b)

NH2

c)

NO2+

Vraag 2

Ureum is een verbinding met de volgende structuurformule.

a)

Geef de Lewisstructuur van ureum.

b)

Voorspel met behulp van de VSEPR-theorie of ureum een vlak molecuul is.

c)

Leg met behulp van begrippen op microniveau en de structuurformule uit dat ureum wateroplosbaar is.

d)

Geef de Lewisstructuur van een mogelijke grensstructuur van ureum. Geef eventuele formele ladingen duidelijk aan.

Vraag 3

Van drie verschillende stoffen wordt bepaald hoelang het duurt voordat 1 mL van die stof verdampt is bij constante verwarming.

Verklaar de resultaten op microniveau.

Vraag 4

Stikstof en zuurstof kunnen samen veel verschillende stikstofoxiden vormen. Drie daarvan zijn:

  • Distikstofmonoxide (N2O, een van de stikstofatomen is het centrale atoom)
  • Nitraatradicaal (NO3, het radicaal kan niet voldoen aan de octetregel)
  • Distikstoftetraoxide (N2O4, de twee stikstofatomen zijn met elkaar verbonden)

a)

Geef van iedere bovenstaande stikstof-zuurstofverbinding een correcte Lewisstructuur inclusief eventuele formele ladingen. Zorg dat alle atomen waar mogelijk voldoen aan de octetregel.

b)

Leg uit welke van bovenstaande drie stikstof-zuurstofverbindingen polaire stoffen zijn.

c)

De meeste stikstof-zuurstofverbindingen zijn echter geladen ionen, zo bestaat er het nitriet-ion (NO2).

Geef twee mogelijke grensstructuren van nitriet. Alle atomen moeten voldoen aan de octetregel.

d)

Leg uit of nitriet een lineair molecuul is.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Mechanismen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Mechanismen
Oefentoets over reactie- mechanismen en lading.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren en basen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Zuren en basen
Oefentoets over zuur-base reacties, de PH en indicatoren.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - reacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - reacties
Oefentoets over addities, substituties en eliminaties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over structuur- isomerie en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje