Lewisstructuren
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Lewisstructuren

Deze oefentoets bestaat uit vier vragen over het onderwerp lewisstructuren.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef de Lewisstructuur van de volgende stoffen waarbij alle atomen voldoen aan de octetregel.

a)

HCN

b)

NH2

c)

NO2+

Vraag 2

Ureum is een verbinding met de volgende structuurformule.

a)

Geef de Lewisstructuur van ureum.

b)

Voorspel met behulp van de VSEPR-theorie of ureum een vlak molecuul is.

c)

Leg met behulp van begrippen op microniveau en de structuurformule uit dat ureum wateroplosbaar is.

d)

Geef de Lewisstructuur van een mogelijke grensstructuur van ureum. Geef eventuele formele ladingen duidelijk aan.

Vraag 3

Van drie verschillende stoffen wordt bepaald hoelang het duurt voordat 1 mL van die stof verdampt is bij constante verwarming.

Verklaar de resultaten op microniveau.

Vraag 4

Stikstof en zuurstof kunnen samen veel verschillende stikstofoxiden vormen. Drie daarvan zijn:

  • Distikstofmonoxide (N2O, een van de stikstofatomen is het centrale atoom)
  • Nitraatradicaal (NO3, het radicaal kan niet voldoen aan de octetregel)
  • Distikstoftetraoxide (N2O4, de twee stikstofatomen zijn met elkaar verbonden)

a)

Geef van iedere bovenstaande stikstof-zuurstofverbinding een correcte Lewisstructuur inclusief eventuele formele ladingen. Zorg dat alle atomen waar mogelijk voldoen aan de octetregel.

b)

Leg uit welke van bovenstaande drie stikstof-zuurstofverbindingen polaire stoffen zijn.

c)

De meeste stikstof-zuurstofverbindingen zijn echter geladen ionen, zo bestaat er het nitriet-ion (NO2).

Geef twee mogelijke grensstructuren van nitriet. Alle atomen moeten voldoen aan de octetregel.

d)

Leg uit of nitriet een lineair molecuul is.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Mechanismen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Mechanismen
Oefentoets over reactie- mechanismen en lading.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren en basen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Zuren en basen
Oefentoets over zuur-base reacties, de PH en indicatoren.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - reacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - reacties
Oefentoets over addities, substituties en eliminaties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over structuur- isomerie en structuurformules.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon DNA naar wens aanpassen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
DNA naar wens aanpassen
John vertelt over zijn ontdekking van het CRISPR-Cas systeem.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje