Zuren en basen
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Zuren en basen

Deze oefentoets bestaat uit vier vragen over het onderwerp zuren en basen.
De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Ga steeds uit van T=298K, tenzij anders in de vraag staat vermeld.

Vraag 1

a)

Bereken de pH van een 1,35 M natriumcyanide oplossing.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Bereken hoeveel gram ammoniumchloride in een liter is opgelost om een oplossing met een pH van 4,97 te krijgen.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Bereken de Kb van de base die bij een oplossing van 0,100 M een pH heeft van 11,27.

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Bereken de nieuwe pH als een zwavelzuur oplossing met pH=6,45 tweemaal verdund wordt.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 2

Een bepaalde buffer met een pH = 7,00 wordt gemaakt door oplossingen van natronloog en natriumdiwaterstoffosfaat samen te voegen. In de buffer zijn zowel deeltjes monowaterstoffosfaat als diwaterstoffosfaat aanwezig.

Bereken de molverhouding waarin de deeltjes monowaterstoffosfaat en diwaterstoffosfaat in de buffer met een pH van 7,00 voorkomen.

Wat moet er op de puntjes staan:

monowaterstoffosfaat : diwaterstoffosfaat = 1 : …

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Stel voor de volgende reacties een reactievergelijking(en) op.

a)

Calciumoxide (s) met zwavelzuur oplossing.

b)

Salpeterzuur-oplossing met zilveroxide (s).

c)

Natriumsulfide oplossing met zoutzuur.

d)

Verdund salpeterzuur met  ijzer(III)carbonaat (s).

Vraag 4

Pim wil het massapercentage NaCN in een mengsel van NaCN en NaCl bepalen. Hij weegt 4,02 gram van het mengsel af en vult dit met water aan tot 250,0 mL. Hiervan pipetteert hij 25,00 mL in een erlenmeyer, en voegt indicator toe. Nadat hij 10,23 mL 0,1034 M salpeterzuur heeft toegevoegd is het equivalentiepunt bereikt.

a)

Geef de vergelijking van de reactie die optreedt tijdens de titratie.

b)

Leg uit welke indicator geschikt is en wat de verwachte kleuromslag zal zijn.

c)

Bereken het massapercentage NaCN in het mengsel.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - reacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - reacties
Oefentoets over addities, substituties en eliminaties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over structuur- isomerie en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Mechanismen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Mechanismen
Oefentoets over reactie- mechanismen en lading.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Lewisstructuren
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Lewisstructuren
Oefentoets over VSEPR, vrije elektronenparen en de octetregel.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren-basen
Scheikunde | Havo | 5
Oefentoets
Zuren-basen
Oefentoets over zuur-basereacties en pH berekenen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Polymeren
Scheikunde | Vwo | 6
Oefentoets
Polymeren
Oefentoets over polymeren en polymerisatiereacties.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen
Bekijk het filmpje