Organische chemie - naamgeving
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Organische chemie - naamgeving

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp organische chemie – naamgeving.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef de structuurformule van de volgende stoffen.

a)

but-3-een-2-ol

b)

3-hydroxymethylpropaanzuur

c)

1,1,2-trifluorethaan

d)

3-aminopropaan-1,2-diol

e)

3-fluor-4,4-dichloorpent-1-een

f)

cyclopent-1-eenamine

g)

glutaminezuur

Vraag 2

Geef de naam van de volgende structuren (herhaling).

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

 

a)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

e)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

f)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

e)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Geef de structuurformule van de volgende stoffen.

a)

propanon

b)

ethanal

c)

2-oxopropaanzuur

d)

4-ethyl-3-methylhex-5-een-2-on

e)

methoxymethaan

f)

2-methoxybutaanzuur

g)

methylethanoaat

h)

2-fenylpropanal

Vraag 4

Geef de naam van de volgende structuren.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.

a)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

e)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

f)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

g)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

h)

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5

Verschillende categorieën verbindingen zijn isomeren van elkaar, zo zijn alcoholen en ethers structuurisomeren van elkaar. Ethanol en methoxymethaan hebben namelijk dezelfde molecuulformule.

a)

Welke categorie verbindingen zijn structuurisomeren van de esters? Licht je antwoord toe met behulp van een voorbeeld.

b)

Er bestaan zogenaamde cyclische ethers, dit zijn cyclische verbindingen met een zuurstofatoom in de ring.

Van welke categorie verbindingen zijn de cyclische ethers structuurisomeren? Licht je antwoord toe met behulp van een voorbeeld

c)

Er bestaat een groot aantal stoffen met de molecuulformule C4H8O2, dit zijn allemaal structuurisomeren van elkaar.

Geef voor elk van de volgende type verbindingen een structuurformule die voldoet aan de molecuulformule C4H8O2:

  • Zuren
  • Esters
  • Aldehyden
  • Ketonen
  • Alcoholen
  • Ethers
  • Cyclische verbindingen

d)

Hoewel ethers en alcoholen structuurisomeren zijn van elkaar zijn er ook grote verschillen tussen beide type verbindingen. Zo hebben alcoholen over het algemeen een hoger kookpunt dan ethers met dezelfde massa.

Leg op microniveau uit waarom het kookpunt van een alcohol hoger is dan een ether met dezelfde massa.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Organische chemie - reacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Organische chemie - reacties
Oefentoets over addities, substituties en eliminaties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Havo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over naamgeving in de organische chemie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redoxreacties
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redoxreacties
Oefentoets over redoxreacties herkennen, half- en totaalreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zuren en basen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Zuren en basen
Oefentoets over zuur-base reacties, de PH en indicatoren.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Redox-electrochemische cel
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Redox-electrochemische cel
Oefentoets over reductoren, oxidatoren en elektronenstromen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Mechanismen
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Mechanismen
Oefentoets over reactie- mechanismen en lading.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Lewisstructuren
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Lewisstructuren
Oefentoets over VSEPR, vrije elektronenparen en de octetregel.
Bekijk de toets
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon DNA naar wens aanpassen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
DNA naar wens aanpassen
John vertelt over zijn ontdekking van het CRISPR-Cas systeem.
Bekijk het filmpje