Nikkel is een kenmerkend element in meteorieten, die tot wel twintig procent van het metaal kunnen bevatten. Het is zilverwit, hard, redelijk goed te vervormen en mooi glanzend te poetsen. Het is bekend van de toepassing in munten en tafelbestek. In het oude China gebruikte men al nikkellegeringen als vervanger van zilver. Bepaalde legeringen met nikkel kennen bijzondere eigenschappen, zoals vormgeheugen en magnetische afscherming. Ongeveer een tiende tot een vijfde van de mensen heeft last van nikkelallergie. Sommige bacteriën benutten energie uit koolstofverbindingen zoals koolstofdioxide en methaan met behulp van nikkel gebaseerde enzymen.

Symbool

Ni

Protonen/elektronen

28

Groep

10

Isotopen

58Ni, 62Ni, 64Ni

Periode

4

Elektronenconfiguratie

[Ar] 4s2 3d8

Blok

d

Elektronencofiguratie Bohr

2,8,16,2

Bij kamertemperatuur

vast

Elektronegativiteit

1,8 (Pauling)

Dichtheid

8900 kg m-3

Atoomstraal

124 . 10-12 m

Smeltpunt

1455°C (1728 K)

Relatieve atoommassa

58.693

Kookpunt

2913°C (3186 K)

Soortelijke warmte

460 J kg-1K-1

Warmtegeleidingscoëfficiënt

90.9 W m-1K-1

Selecteer

Toepassingen
Naam & ontdekking
Voorkomen
Bereiding
Beeld en audio
Toepassingen

Toepassingen

Naam & ontdekking

Voorkomen

Bereiding

Beeld en audio

Toepassingen

Munten

Nikkellegeringen zijn altijd in trek geweest voor het maken van munten. Ook euro’s bevatten nikkel. De buitenrand van de munt van twee euro bestaat uit koper met 25 % nikkel ; het centrale deel is een nikkelen schijf met aan weerszijden koper met 20 % zink. Het muntstuk van één euro heeft een buitenrand van met 20 % zink en 5 % nikkel. Hier bestaat het centrale  deel uit een schijf nikkel met aan weerszijden koper met 25 % nikkel. De andere euromunten bevatten geen nikkel.

Tafelbestek

Het gebruik van nikkellegeringen voor gebruiksvoorwerpen is al oud. In China werd al heel vroeg een legering van nikkel, koper en zink gebruikt als vervanger van zilver (Paishung). Rond 1700 werd deze legering door de Engelsen ontdekt en nagemaakt.

Een bekende legering voor gebruik in tafelbestek is alpa­ca. Deze bestaat uit 18 % nikkel, 60 % koper en 22 % zink. Soms wordt deze legering verzil­verd. Andere namen voor deze nikkel­legering zijn armeluiszilver, hotelzil­ver of nikkelzilver.

Veel gebruiksbestek wordt gemaakt van roestvrij staal INOX 18/10, een legering met 18 % chroom en 10 % nikkel. Zogenaamd electro plated nickel silver bestek is gemaakt uit een legering nikkel/koper/zink bedekt met een laagje zilver.

Witgoud

Witgoud is een vooral in sieraden toegepaste legering van goud met andere metalen. Het heeft een staalgrij­ze tot witte kleur. Voorheen werd tot ongeveer 16 % nikkel aan goud toegevoegd, maar het gebruik van nikkel in witgoud is op zijn retour vanwege de Europese regelgeving met betrekking tot nikkel. Tegenwoordig wordt witgoud daarom gelegeerd met palladium, dat wel veel duurder is.

Pigment

Nikkelverbindingen geven fraaie kleuren aan glas, aardewerk en kunststoffen. Als  pigment voor glas dient NiSO4 of NiCO3 (groen) en  NiO (grijs), voor glazuur NiCO3 (groen) en NiO (grijs), voor keramiek NiSO4 (groen) en Ni(NO3)2 (bruin).  In kunststoffen en verven vind je bijvoorbeeld nikkel-titaangeel: een mengsel van titaan-, tin- en nikkeloxide in de verhouding 17:2:1.

Smeltkroes

Smeltkroezen, bijvoorbeeld voor laboratorium ge­bruik, moeten ook bij zeer hoge temperaturen inert zijn. Een bijzonder geschik­te legering is Monel, dat bestaat uit nikkel (tot 67 %), koper (tot 33 %) en verder ijzer, aluminium en/of mangaan. Smelt­kroezen uit Monel zijn bestand tegen zeer sterke oxidatoren zoals fluor. De legering kent nog veel meer (industriële) toepassingen en bestaat al meer dan honderd jaar. De International Nickel Company (Verenigde Staten) bracht Monel als eerste op de markt. De naam komt van de toenmalige bedrijfsleider Ambrose Monell.

Opslag van waterstof

Diverse nikkellegeringen kunnen veel waterstofgas opne­men. LaNi5, een schuimachtige legering van lanthaan en nikkel, zelfs ongeveer 400 maal het eigen volume. De opge­no­men waterstof is ook weer gemakke­lijk aan het materiaal te onttrekken. Deze legering is daardoor geschikt als water­stof­opslag, bijvoorbeeld in de ’tank’ van waterstofauto’s.
Ook bij het (terug)winnen van waterstofgas uit gasmeng­sels wordt LaNi5 gebruikt.

Katalysator

In allerlei chemische processen vervult nikkel de functie van katalysator. Zo wordt het zogenaamde Raney-nikkel (90% nikkel / 10 % aluminium) gebruikt als katalysator bij de vorming van waterstof uit biomassa. En bij de harding van vetten (de omzetting van onverzadigde oliën en vetten in verzadigde oliën en vetten) katalyseert nikkel de additie van waterstof aan dubbele koolstof-koolstofbindingen. Nikkel is ook een geschikte katalysator bij de bereiding van synthesegas uit aardgas

CH4 + H2O  3H2 + CO

Oplaadbare batterij

Nikkel vervult een belangrijke rol in oplaadbare batterijen voor bijvoorbeeld elektronische apparatuur en digitale camera’s. Een vroeger type bevatte daarbij ook cadmium (de nikkel-cadmiumbatterij), maar tegenwoordig is vooral de nikkel-metaalhydridebatterij populair. Je vindt deze ook in hybride-auto’s zoals de Toyota Prius. Overigens heeft de Ni-MH batterij in veel toepassingen veel terrein verloren aan de lithium-ion batterij.

Geheugenmetaal

Sommige legeringen van titanium en nikkel vertonen bijzonder geheugengedrag. Dit uit zich op verschillende manieren, afhankelijk van de samenstelling. Eén van de effecten is dat een verbogen voorwerp eenvoudig door verwarming weer in de oorspronkelijke toestand is te brengen.

Antennes van kunstmanen worden van titanium-nikkel draad gemaakt en vervolgens opgevouwen tot een bolletje. In de ruimte neemt het draad – na verwarmen – weer de oorspronkelijke vorm aan. Geheugenmetaal kent ook medische toepassing, bijvoorbeeld voor het herstellen van een verwrongen ruggengraat (scoliose). Een andere toepassing is in (duurdere) BH’s.

Bijzondere legeringen

Er zijn meer dan drieduizend verschillende nikkellegeringen, waaronder zogenaamde superlegeringen. Deze bevatten combinaties van allerlei verschillende metalen zoals bijvoorbeeld nikkel, chroom, kobalt en titanium in wisselende verhoudingen. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik onder zeer veeleisende omstandigheden, zoals onderdelen voor straal- en raketmotoren.Twee bekende nikkelhoudende soorten superlegeringen zijn Inconel (vooral nikkel/chroom) en Hastelloy (vooral nikkel/chroom/molybdeen).

Daarnaast zijn er diverse nikkellegeringen met andere bijzondere eigenschappen.

Zo heeft Invar (63,8% ijzer, 36% nikkel  en 0,2% koolstof) een uitzettingscoëfficiënt van vrijwel nul. Het wordt onder andere gebruikt voor de tanks van moderne schepen die vloeibaar gas vervoeren (bij een temperatuur van 160 graden onder nul), in thermo-elementen en hoogwaardige meetapparatuur.

Van Eluvar (52% ijzer, 36% nikkel en 12% chroom) is juist de elasticiteit onafhankelijk van de temperatuur. Dit wordt gebruikt in precisie-instrumenten en -uurwerken.

Tenslotte is Mu-metaal een legering van ruwweg 80% nikkel en 20% ijzer, met een klein beetje molybdeen. Het heeft de bijzondere eigenschap dat het magnetisme kan ‘dempen’; het schermt magnetische velden af.

Meer toepassingen

Als element en in legeringen

 • Auto- en vliegtuigmotoren (met W, Mo, Ti, Mn)
 • Autobougie
 • Buizen in fabrieken voor het ontzilten van zeewater (Ni,Cu-lege­rin­gen)
 • Chirurgische instrumenten
 • Cunial (legering van Cu, Ni, Al; ondermeer voor scheepsschroeven)
 • Elektroden
 • Gereedschappen (roestvrij staal, tot 8% Ni)
 • Kook- en laboratoriumgerei
 • Luidspreker, dynamo (Fe-Ni legering met  Al, Co, Ti)
 • Machine-onderdelen voor de automobielindustrie, warmte­wis­selaars, de chemische en de petrochemische industrie (staal met 9-13% Ni en 18% Cr)
 • Onderlaag bij het verchromen
 • Pantserstaal
 • Patroonhuls (20% Ni, 80% Cu)
 • Permanente magneet (alnicostaal, een legering van 12% Al, 17 – 28% Ni, 5% Co, 3 – 6% Cu en voor de rest Fe)
 • Straal- of raketmotor (met W, Mo, Ti, Mn)
 • Turbineschoepen van straalmotoren (nimonic: met 58% Ni, 20% Cr, 18% Cu, 2,5% Ti, 1,5% Al)
 • Verhittingsdraad voor kachels, ovens en kookplaten (bijv. chromel: 80% Ni, 20% Cr)
 • Wasmachines (trommel)
 • Weerstandsdraad (nichroom, 60% Ni, 40% Cr)

In verbindingen

Adsorptiemiddel voor NH3 in gasmaskersNiCl2
Beitsmiddel bij textielopdrukNi(CH3COO)2
Fris houden van bloemenNiSO4
Imitatie-edelsteenNiSO4
Zwakke bèta-bron o.a. in nucleaire geneeskunde63Ni-verbin­din­gen

Naam

De naam nikkel is afgeleid van het Germaanse nickel voor duivel of berg­geest. Mijnwerkers die het nikkelerts ontdek­ten, dachten met kopererts van doen te hebben. Omdat het hen niet lukte er koper uit te winnen noemden ze het minach­tend kupfernickel  – door de berggeest behekst kopermineraal. Het betreffende mineraal heet inmiddels nikkelien (of niccoliet) en we weten nu dat het uit nikkelarsenide (NiAs) bestaat.

Ontdekking

De Zweedse chemicus Axel Cronstedt (foto) stelde in 1751 vast dat het ‘waardeloze’ kupfernickel geen koper maar een nieuw element bevatte: nikkel. Vier jaar later was Cronstedts landgenoot Tobern Bergman de eerste die het element in redelijk zuivere, metallische toestand verkreeg.

Voorkomen

Nikkel staat op plaats 23 in de lijst van meest voorkomende elementen. Het aandeel in de aardkorst is 0,0084% (op basis van gewicht).

Nikkel komt voor in een groot aantal mineralen, bijvoorbeeld:

BreithauptietNiAsS
GersdorffietNiSb
Milleriet (foto)NiS
Niccoliet of nikkelienNiAs
Pentlandiet(FeNi­)9S8
Polydymiet of nikkelkiesNi.Ni2S4
Rammels­bergietNiAs2
Viola­rietFe+2Ni+32S4
UllmannietNiSbS

Ook in de zogenaamde mangaanknollen op de bodem van de oceaan wordt tot ca. 2% nikkel aangetroffen.

Nikkel is in ‘gedegen’ toestand (als metaal) aangetroffen in meteorieten. Onder meer op grond hiervan neemt men aan dat het binnenste van de aarde voor een belang­rijk deel uit een ijzer-nikkel-legering bestaat.

Winning

De belangrijkste wingebieden van nikkel liggen in Canada (Ontario, Sudbu­ry), Nieuw- Caledon­ië, Indone­sië, Zuid-Afrika, Australië (Kambal­da), Cuba, de Filippijnen, Guatemala, Brazilië, Colombia en de Domini­caanse Repu­bliek. De EU heeft met de Critical Raw Materials Act in 2022 het element nikkel op de lijst van schaarse en strategische grondstoffen gezet.

Bereiding

Vroeger

Het eerste nikkel werd verkregen via oxidatie van nikkelien, gevolgd door reductie van het ontstane nikkel­oxide met houts­kool:

4 NiAs + 5 O2   4 NiO + 2 As2O3

.

NiO + C  Ni + CO

of

2 NiO + C   2 Ni + CO2

Tegenwoordig

Nikkel is op verschillende manieren te bereiden. In beginsel via oxidatie van nikkelhoudende mineralen (meestal Ni-sulfiden) gevolgd door reductie van de ontstane oxiden, bijvoorbeeld met koolstof of met wa­tergas (H2 + CO). Het (tamelijk onzuivere) metaal dat hierbij ontstaat is direct toe te passen.

Zuiverder nikkel is te verkrijgen via omzet­ting in carbo­naat, gevolgd door reductie met waterstof­gas. Ook kan uit ruw materiaal nikkel­carbonyl (Ni(CO)4) worden gevormd (via het zogenaamde Mond-­pro­ces). Daaruit is door verhitten zuiver nikkel te verkrijgen.

Zuiver nikkel ontstaat ook bij elektrolyse van gesmol­ten nikkelzouten (o.a. Ni3S2), of van oplossin­gen van nikkelchloride of -sulfaat. Daarbij lost nikkel op uit een anode van onzuiver nikkel, waarna het in zuivere toestand neerslaat op de kathode. Uit het anodeslib van dit elektrolyseproces is palladium, platina, ruthenium, renium en iridium te winnen.

Bekijk foto’s en filmpjes
filmpje icoon Nikkel - Periodic Videos
Filmpje
Nikkel - Periodic Videos
Bekijk het filmpje
afbeelding icoon Elektronenschillen nikkel
Afbeelding
Elektronenschillen nikkel
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Nickel nodule verkregen door elektrodepositie
Afbeelding
Nickel nodule verkregen door elektrodepositie
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Nikkel kogels
Afbeelding
Nikkel kogels
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Nikikel briketten
Afbeelding
Nikikel briketten
Bekijk de afbeelding
afbeelding icoon Nikkel
Afbeelding
Nikkel
Bekijk de afbeelding
Beluister podcasts (Engels)
podcast icoon Nikkel - Royal Society of Chemistry
Podcast
Nikkel - Royal Society of Chemistry
Luister de podcast

Scheikunde studeren

Wat vinden zij van de studies en het werk?

studieorientatie icoon Een stromend, staalhard materiaal Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een stromend, staalhard materiaal
Lauri ontwerpt chemische bouw-stenen voor nieuwe materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Medicijnen maken van rotte appels Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Medicijnen maken van rotte appels
Uniek project van studenten Chemische Technologie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Jij en chemie? Dat geloof ik niet Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Jij en chemie? Dat geloof ik niet
Elisa is nu vierdejaarsstudent Chemie in Amsterdam.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Op de mavo wilde ik al scheikunde studeren
Lara is chemisch analist bij het bedrijf Astellas.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog blijf je je ontwikkelen
Ontdek wat Fabrice zo leuk vindt aan chemisch technoog zijn.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Werken aan nieuwe technieken voor windenergie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Werken aan nieuwe technieken voor windenergie
Vierdejaars student Mart vindt zijn hbo-opleiding top!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik ben echt een spin in het web Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Ik ben echt een spin in het web
Isabelle deed Chemische Technologie en is nu continuverbetercoördinator.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Goed persoonlijk contact met docenten Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Goed persoonlijk contact met docenten
Matthew koos na het mbo voor de opleiding Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Katalysatoren tegen klimaatverandering Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Katalysatoren tegen klimaatverandering
Charlotte probeert CO2 om te zetten in waardevolle stoffen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Bo koos voor Chemische Technologie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Bo koos voor Chemische Technologie
Bo is enthousiast over haar hbo-opleiding. Bekijk de filmpjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Praktijklessen vind ik leuk om te doen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Praktijklessen vind ik leuk om te doen
Nighel studeert Chemie, bekijk zijn filmpje!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Foute keuzes bestaan niet
Hbo | Chemie
Studie
Foute keuzes bestaan niet
Judesha vertelt over haar studiekeuze proces.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Aanval door ons eigen immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Aanval door ons eigen immuunsysteem
Kim onderzoekt enzymen van auto-immuunziekten.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Het mooie aan deze studie zijn de grote labs Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Het mooie aan deze studie zijn de grote labs
Studenten laten je alle ins and outs zien van hbo Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Chemische Technologie studeren in Groningen Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemische Technologie studeren in Groningen
Wenke en Jeroen laten je zien wat de opleiding inhoudt.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Kunnen we een implantaat 3D printen? Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Kunnen we een implantaat 3D printen?
Tosca is op zoek naar bruikbare materialen voor 3D printen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Waarom ik moleculen opsluit in een kooi? Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Waarom ik moleculen opsluit in een kooi?
Anne onderzoekt reactie- omstandigheden van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Spioneren met je immuunsysteem Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Spioneren met je immuunsysteem
Frans onderzoekt het immuun-systeem voor betere vaccins.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Timo is chemisch technoloog en projectmanager Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Techniek & Ontwerp
Beroep
Timo is chemisch technoloog en projectmanager
Hij deelt zijn werkervaringen graag met jou.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een huid voor robots Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een huid voor robots
Professor Zhenan werkt aan kunstmatige elektronische huid.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Positief bijdragen aan het leven van mensen
Hbo | Chemie
Studie
Positief bijdragen aan het leven van mensen
Anna, David en Joeri kijken terug op hun studietijd.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Hbo | Chemie
Studie
Diploma (bijna) gehaald en nu!?
Lees waarom Femke koos voor het hbo na het vwo.
Bekijk het artikel
studieorientatie icoon Ik leer ook van dingen naast mijn studie Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik leer ook van dingen naast mijn studie
Nick studeert Chemie en heeft een top tijd.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Levend materiaal op basis van de natuur Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Levend materiaal op basis van de natuur
Peter onderzoekt slim materiaal gebaseerd op de natuur.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op kleine schaal grote problemen oplossen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op kleine schaal grote problemen oplossen
Krzysztof doet onderzoek naar macromoleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon De wereld voeden met licht Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
De wereld voeden met licht
Daniel heeft een kunstmatig fotosynthese proces ontwikkeld.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon We hebben hier een geweldig lab Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
We hebben hier een geweldig lab
Sanne, Justus en Boyd vertellen waarom zij kozen voor Utrecht.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Een duurzame coating Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een duurzame coating
Hung Chien zoekt een duurzame manier om coatings te maken.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent bij deze studie geen nummer!
Hbo | Chemie
Studie
Je bent bij deze studie geen nummer!
Lees hoe Marjolein Chemische Technologie vindt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Chemie is meer dan alleen maar deeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Chemie is meer dan alleen maar deeltjes
Ontdek de studie Chemische Technologie samen met Miriam!
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Ik haalde vroeger zesjes voor scheikunde
Student Sanne vertelt over de studie Chemie aan de HAN.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Slim membranen maken; in water Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Slim membranen maken; in water
Wiebe doet onderzoek naar membranen in water.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch analist moet je kritisch zijn Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch analist moet je kritisch zijn
Lara vertelt over werk als chemisch analist
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Je bent wel met serieus werk bezig Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Je bent wel met serieus werk bezig
Docenten en studenten vertellen over de hbo-studie Chemie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Van het laboratorium naar Pinkpop Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Van het laboratorium naar Pinkpop
Bekijk Koen als research and development technologist.
Bekijk de story
studieorientatie icoon Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
Hbo | Chemie
Studie
Hoe is dat eigenlijk, chemie studeren?
De wereld van chemie is groter dan je denkt.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Een chemische gereedschapskist voor de toekomst Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Een chemische gereedschapskist voor de toekomst
Danny werkt aan alternatieven voor aardolie.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Vicky vond de bètavakken leuk Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Studie
Vicky vond de bètavakken leuk
Bij Chemische Technologie zit ze nu op haar plek.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Voorsprong met een chemische achtergrond Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Voorsprong met een chemische achtergrond
Bekijk Ruben als management trainee bij Remondis.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes
Lotte doet onderzoek naar nanodeeltjes.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon CO2-recycling Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
CO2-recycling
Francesco werkt aan CO2 omzetten naar chemicaliën.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Als chemisch technoloog is elke dag anders Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Als chemisch technoloog is elke dag anders
Ontdek wat Catrien zo leuk vindt aan haar baan als technoloog.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Tom loopt stage bij Teijin Aramid Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Stage
Tom loopt stage bij Teijin Aramid
Tom is student Chemische Technologie en laat zijn stagewerkplek zien.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Orgaanschade omkeren Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Orgaanschade omkeren
Patricia doet onderzoek naar synthetische materialen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Verliefd op moleculen Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Verliefd op moleculen
Bert Meijer doet onderzoek naar de dynamica van moleculen.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Hbo | Chemie
Studie
Ik voelde mij snel thuis in deze studie
Volgens Hylke doorgrond je met de juiste formules elk proces.
Bekijk het interview
studieorientatie icoon Chemie is altijd mijn passie geweest Indicatie dat de post een filmpje is
Hbo | Chemie
Beroep
Chemie is altijd mijn passie geweest
Nick Das studeerde hbo-Chemie en is nu laboratoriummanager.
Bekijk het filmpje
studieorientatie icoon Oersoep en afvalwater Indicatie dat de post een filmpje is
Wo | Onderzoek & Wetenschap
Beroep
Oersoep en afvalwater
Saskia probeert waardevolle moleculen uit afvalwater te halen.
Bekijk het filmpje