Atoombouw
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Atoombouw

Deze oefentoets bestaat uit vier vragen over het onderwerp atoombouw.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Vul de onderstaande tabel in.

Vraag 2

De volgende vragen gaan over isotopen.

De volgende hint geldt voor de vragen a t/m c.

a)

Van zink bestaan een aantal verschillende isotopen. Hoeveel zink-isotopen komen in de natuur voor?

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Wat is het massagetal van de zink-isotoop die het meeste in de natuur voorkomt?

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Van zilver bestaan slechts twee stabiele isotopen.

Bereken de relatieve atoommassa van zilver (in de eenheid u).

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Onderzoekers in Rusland en Duitsland hebben zich bezig gehouden met het vervaardigen van nieuwe elementen. Ze maakten hierbij gebruik van de techniek die is beschreven in onderstaand tekstfragment.

a)

Leg uit of de nikkeldeeltjes die gebruikt worden voor het bombarderen van het lood positief of negatief zijn. Gebruik daarbij een fragment uit de tekst.

Bij het samensmelten van de kern van een loodatoom met massagetal 208 (Pb-208) en de kern van een nikkelatoom met massagetal 62 (Ni-62) wordt onder andere een nieuwe kern gevormd van een atoom X. Dit proces is weergegeven in onderstaande figuur:

b)

Wat is het aantal protonen, het aantal neutronen en het atoomnummer van een atoom X?

Schrijf je antwoord op in het format #protonen,#neutronen,atoomnummer

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 4

De stof menthol heeft molecuulformule C10H20O.
Claudia beschikt over een hoeveelheid menthol, waarin zowel O-16 als O-18 atomen voorkomen. De koolstof-en waterstofatomen zitten in hun natuurlijke verhouding in menthol. De gemiddelde molecuulmassa van dit menthol bedraagt 156,76 u.

Bereken hoeveel procent van de zuurstofatomen in menthol voorkomt als O-16.

Rond je getal af op gehele procenten.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Stereochemie
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Stereochemie
Oefentoets over asymmetrie, cis-trans en spiegelbeeldisomerie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving, formules en lading van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Rekenen aan reacties
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Rekenen aan reacties
Oefentoets over het omrekenen van massa, volume en mol.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid
Oefentoets over katalysatoren en rekenen aan reactiesnelheden.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over rekenen aan molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Gehaltes
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Gehaltes
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Energie
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Energie
Oefentoets over reactiewarmte en energieveranderingen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Evenwichten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Evenwichten
Oefentoets over evenwichtsreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals, etc).
Bekijk de toets