Stereochemie
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Stereochemie

Deze oefentoets bestaat uit vier vragen over het onderwerp stereochemie.
De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Geef in de volgende verbindingen het asymmetrische koolstofatoom aan met een sterretje.

 

a)

b)

Vraag 2

Geef van de volgende stoffen aan of er cis-trans of spiegelbeeldisomerie kan optreden. Geef ook het aantal stereoisomeren dat er van de stof bestaat.

a)

but-2-een

b)

1,1-dichloorprop-1-een

c)

1,2-dichloorprop-1-een

d)

2-hydroxypropaanzuur

e)

1,2-difluorcyclohexaan

Vraag 3

De verbinding dioctylftalaat wordt als weekmaker in plastics verwerkt. De structuurformule van dioctylftalaat kan als volgt worden weergegeven:

Leg mede aan de hand van deze structuurformule uit hoeveel stereo-isomeren er bestaan van dioctylftalaat.

Vraag 4

Leg uit of onderstaande moleculen identiek zijn, of spiegelbeeldisomeren van elkaar.

a)

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving, formules en lading van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Rekenen aan reacties
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Rekenen aan reacties
Oefentoets over het omrekenen van massa, volume en mol.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid
Oefentoets over katalysatoren en rekenen aan reactiesnelheden.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over rekenen aan molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Gehaltes
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Gehaltes
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Energie
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Energie
Oefentoets over reactiewarmte en energieveranderingen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Evenwichten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Evenwichten
Oefentoets over evenwichtsreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals, etc).
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over atoombouw en isotopen.
Bekijk de toets