Gehaltes
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Gehaltes

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp gehaltes.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

Beantwoord de volgende vragen.

a)

Wat weegt zwaarder: 1,0 L aceton of 1,3 L ether?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Een luchtdicht busje kan 0,5 m3 aan gas vervoeren. De chauffeur wil 2,7*103 g freon-12 vervoeren (T=273K). Kan de chauffeur alle vracht  in één keer meenemen?

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Stof X heeft een massa van 90,4*10–3 kg en een volume van 10,16 cm3.

Laat met behulp van een berekening zien welk metaal stof X is.

Vraag 2

In ruwe olie zit 0,42 volume-% zwavel (dichtheid van zwavel is 2,07 g mL–1). Uit zwavel kan zwaveldioxide ontstaan:

          S + O2 → SO2

Bereken hoeveel gram zwaveldioxide uit 1,00 L ruwe olie kan ontstaan. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 3

Bij een analyse van afvalwater blijkt dat er 75 mg ijzer(III)-ionen voorkomen in 1,00 L water. Neem voor de dichtheid van het afvalwater, de dichtheid van zuiver water.

Bereken het ijzer(III)gehalte in massa-ppm.

Rond je antwoord af op een geheel getal.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 4

Aceton is een zeer vluchtige stof die snel verdampt. De TGG-waarde van aceton is 1780 mg m–3. Als in een ruimte van 4,5 m bij 3,0 m bij 2,8 m een hoeveelheid aceton van 1,3 mL volledig verdampt zou de TGG-waarde overschreden kunnen zijn.

a)

Bereken hoeveel milligram aceton is verdampt.

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Bereken of de TGG-waarde overschreden is.

Vraag 5

Volgens regelgeving mag in een klaslokaal niet meer dan 1200 volume- ppm CO2 aanwezig zijn.

a)

Bereken hoeveel mL CO2 maximaal in 1,00 L lucht aanwezig mag zijn.

Rond je antwoord af op 1 cijfer achter de komma. 

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Bereken hoeveel gram CO2 er maximaal in een klaslokaal aanwezig mag zijn. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

  • Het klaslokaal heeft afmetingen van 9,0 m bij 8,0 m bij 30,0 dm.
  • De dichtheid van CO2 is 1,986 g L–1.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Stereochemie
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Stereochemie
Oefentoets over asymmetrie, cis-trans en spiegelbeeldisomerie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving, formules en lading van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Rekenen aan reacties
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Rekenen aan reacties
Oefentoets over het omrekenen van massa, volume en mol.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Reactiesnelheid
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Reactiesnelheid
Oefentoets over katalysatoren en rekenen aan reactiesnelheden.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over rekenen aan molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Energie
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Energie
Oefentoets over reactiewarmte en energieveranderingen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Evenwichten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Evenwichten
Oefentoets over evenwichtsreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals, etc).
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over atoombouw en isotopen.
Bekijk de toets