Reactiesnelheid
Alle oefentoetsen

Oefentoets

Reactiesnelheid

Deze oefentoets bestaat uit vijf vragen over het onderwerp reactiesnelheid.

De uitwerking vind je na het openen van alle hints. Let op, als er geen ‘Controleer antwoord’ knop staat, moet je zelf je antwoord controleren met behulp van de hints en uitwerking.

Vraag 1

10 gram NO2 reageert in een vat van 2,5 liter als volgt:

2 NO2 (g) → N2O4 (g)

Na 60 seconden is 65 % van het aanwezige NO2 omgezet.

a)

Bereken de gemiddelde reactiesnelheid in mol L-1 s-1.

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Teken de concentratie-tijd grafiek van deze reactie tussen 0 en 60 seconden.

Vraag 2

In een vat van 500 cm3 wordt 3,50 mol HCl en 1,40 mol O2 gebracht. De volgende reactie vindt plaats:

4 HCl + O2 → 2 H2O + 2 Cl2

Er wordt 70,0% van het HCl omgezet.

Bereken de eindconcentraties van alle stoffen.

Vraag 3

Men brengt op tijdstip t0 in een ruimte met constant volume een hoeveelheid waterstof met een overmaat chloor.

De volgende reactie vindt dan plaats:

          H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g)

Op tijdstip t1 perst men het nog reagerende gasmengsel samen. De temperatuur wordt gedurende proef constant gehouden.

a)

Wat gebeurt er met de grootte van de reactiesnelheid tussen tijdstip t0 en t1? Licht toe.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Op tijdstip t2 is de reactie afgelopen.

Schets in een diagram het verloop van de reactiesnelheid tegen de tijd. Geef t0 ,t1 en t2 duidelijk aan.

Vraag 4

In een open vat van 1,00 liter wordt marmer (calciumcarbonaat) verhit tot 800 K. Er ontstaat koolstofdioxide; de hoeveelheid ervan kan worden bepaald uit de afname van de massa van het residu in het reactie vat. Deze hoeveelheid CO2 is, voor jullie gemak, omgerekend in mol.

Er werd uitgegaan van 1,00 mol CaCO3, waaruit uiteindelijk 1,00 mol CaO ontstaat.

In onderstaande tabel is de hoeveelheid CO2 na een aantal minuten aangegeven.

a)

Hoeveel liter CO2 is na 1 minuut ontstaan? Het molair volume bij 800K is 65 dm3 mol–1. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Schrijf je antwoord in het format 5*10-4  5*10^-4

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Teken in een diagram het verloop van het aantal mol CaCO3 tegen de tijd. Geef de berekeningen.

c)

Bereken de gemiddelde reactiesnelheid gedurende het eerste tijdsinterval, van 0 tot 0,5 minuten.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele berekening zoals in de uitwerking staat.

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Bepaal uit de tabel in welke massaverhouding CaCO3 en CaO in het residu voorkomen na 2 minuten.

Noteer wat er op de puntjes moet staan:

CaCO3 : CaO = 1,0 : …

Vul een antwoord in.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Vraag 5

Ga voor elk van onderstaande uitspraken na of deze juist of onjuist is. Licht je keuze duidelijk toe.

Je kunt je antwoord checken met de ‘Controleer antwoord’ knop.
Let op: op een toets verwacht een docent de hele uitleg zoals in de uitwerking staat.

a)

1 gram koperpoeder reageert even snel met een overmaat zuurstof als 1 gram magnesiumpoeder.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

b)

Als de temperatuur van een reactiemengsel tweemaal zo hoog wordt zal de reactiesnelheid ook tweemaal zo groot worden.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

c)

Als we een gas samenpersen neemt de reactiesnelheid toe.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

d)

Bij een tank die volledig gevuld is met benzine is de kans op een explosie minder groot dan bij een tank die maar voor een deel gevuld is met benzine.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

e)

Een enzym versnelt bepaalde reacties in het lichaam. Het is dus een katalysator.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

f)

Een katalysator versnelt de reactie door het verlagen van de activeringsenergie.

Helaas. Het antwoord is niet juist. Probeer het nog een keer!

Klopt! Het gegeven antwoord is juist.

Bekijk ook eens

studiehulp icoon Stereochemie
Scheikunde | Vwo | 5
Oefentoets
Stereochemie
Oefentoets over asymmetrie, cis-trans en spiegelbeeldisomerie.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Zouten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Zouten
Oefentoets over de naamgeving, formules en lading van zouten.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Rekenen aan reacties
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Rekenen aan reacties
Oefentoets over het omrekenen van massa, volume en mol.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Organische chemie - naamgeving
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Organische chemie - naamgeving
Oefentoets over systematische namen en structuurformules.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Molariteit
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Molariteit
Oefentoets over rekenen aan molariteit.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Gehaltes
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Gehaltes
Oefentoets over rekenen aan volume, massa, dichtheid en ppm.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Energie
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Energie
Oefentoets over reactiewarmte en energieveranderingen.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Evenwichten
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Evenwichten
Oefentoets over evenwichtsreacties.
Bekijk de toets
studiehulp icoon Bindingen
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Bindingen
Oefentoets over bindingen (atoom, vanderwaals, etc).
Bekijk de toets
studiehulp icoon Atoombouw
Scheikunde | Vwo | 4
Oefentoets
Atoombouw
Oefentoets over atoombouw en isotopen.
Bekijk de toets